Arbejdsmiljø: byggeproces.dk er klar med nye vejledninger

Opdateret 01.11.17 |
Af:
Mia Winther-Queen

Branchevejledningen byggeproces.dk er opdateret med nye anbefalinger og vejledninger, så din virksomhed kan blive up-to-date med jeres ansvar og opgaver vedrørende arbejdsmiljø.

Hjemmesiden www.byggeproces.dk er en branchevejledning, som henvender sig til bygherrer, rådgivere, arbejdsmljøkoordinatorer og entreprenører. Vejledningen beskriver roller og ansvar i byggeprocessen med fokus på de enkelte aktørers arbejdsmiljøopgaver. Som en ny feature på hjemmesiden er informationer om netværk, møder og forskning blevet samlet ét sted. 

Vejledningen indeholder anbefalinger, eksempler og værktøjer, som kan bruges til at sætte arbejdsmiljø på dagsordenen.

Du kan stadigvæk nå at komme til temamøde om indholdet på den nye hjemmeside torsdag den 9. november i Aarhus. På mødet vil du blive præsenteret for strukturen og udvalgte pointer fra den nye hjemmeside. Herudover kommer der en række oplægsholdere og fortæller, hvordan arbejdsmiljø håndteres på projekt- eller organisationsniveau.