Kursus: Udbudsloven

Opdateret 23.04.19 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Udbudsloven omfatter de procedurer, der skal følges ved indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. Viden om udbudsreglerne er derfor meget vigtig for arkitekterne og ingeniørernes arbejde.

Arkitekter og ingeniørenes kendskab til udbudsloven er vigtig, når de selv skal afgive tilbud men også, når man som rådgiver skal udarbejde udbudsgrundlag til entreprenørerne for en offentlig bygherre.

Derfor afholder Danske Arkitektvirksomheder og FRI et kursus i udbudsloven, hvor du har muligheden for at opnå kendskab eller genopfriske dit kendskab til de meget komplekse regler.

På kurset gennemgås bl.a. formål og principper, hvornår skal der udbydes og af hvem, hvad gælder over og under tærskelværdierne, de forskellige udbudsprocedurer, udvælgelse og tildelingskriterier, dialog og inhabilitet, ændring af kontrakter, tidsfrister m.v.

Kurset afholdes både i København og Aarhus.

Underviserne er:

  • Chefjurist og advokat Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder, sagkyndig i Klagenævnet for Udbud
  • Vicedirektør og advokat Ulla Sassarsson, FRI, der sad i Udbudslovsudvalget da loven skulle vedtages

Der er plads til max 40 deltagere pr. kursus, fordelt på 20 ingeniører og 20 arkitekter.

Tilmeldingfristen er hhv. onsdag den 17. april for kurset i København og tirsdag den 2. april for kurset i Aarhus.

Der opkræves et deltagergebyr på kr. 1.200 eks. moms pr. deltager.

Hvis der mod forventning er færre end 20 deltagere, forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.