ABR 18

ABR dokumenterne fra 2018 er mere komplekse end det gamle ABR89, og det anbefales, at arkitekter sætter sig grundig ind i dokumenterne, inden de lægges til grund for en aftale.

ABR18 egner sig primært til aftaler om større og/eller mere komplekse rådgivningssager, hvor ABR forenklet (ABRF) retter sig primært til rådgivning i de mindre byggesager samt opgaver, hvor der ikke skal projekteres fx bygherrerådgivning. ABRF indgår i dokumentet ABR18 herunder.

ABR-dokumenterne er tæt forbundne med entreprenørernes aftaledokumenter AB18 og AB forenklet. Vær opmærksom på, at ABR18 er baseret på en forudsætning om, at opgaven, rådgiverydelserne og alle væsentlige forudsætninger mv. er præcist beskrevet i aftalen.

Udgangspunktet i ABR18 er samtidig, at det er rådgiveren, som foretager den fulde projektering. Funktionsudbud og anden entreprenør og/eller leverandørprojektering bør derfor som udgangspunkt altid være aftalt og fremgå af rådgiveraftalen.

Såvel ABR18 som ABRF er ikke umiddelbart beregnet til aftaler med forbrugere.

Aftaledokumenterne forudsætter, at bygherrer, entreprenører og rådgivere retter deres processer og paradigmer til, så de passer til de nye dokumenter. AB-udvalget anbefaler derfor, at aftaledokumenterne først tages i anvendelse ved årsskiftet. Men eftersom der er tale om aftaledokumenter, er det op til parterne selv at bestemme, hvornår dokumenterne tages i anvendelse, og man må nok påregne, at der er bygherrer som ikke kan vente.

De nye AB-dokumenter fra 2018 forventes oversat til engelsk i løbet af efteråret 2018.

ABR89 er fortsat tilgængeligt, da en række igangværende kontrakter fortsat vil være baseret på ABR89.

ABR18: Aftaletekst