ABR - rådgiveraftaler

Opdateret 21.06.18

ABR 18 står for ”Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed” og indeholder de vilkår, som bør være gældende for aftalen mellem parterne. ABR 18 er ikke en lov men et aftaledokument, og skal derfor - som udgangspunkt - aftales mellem parterne for at kunne gøres gældende mellem parterne.

Der er tale om et såkaldt agreed document, som er vedtaget mellem byggeriets parter. ABR 18 søger at afbalancere de interesser, som typisk er involveret, når der indgås aftaler om teknisk rådgivning og bistand. 

Anvendelsesområdet for ABR 18 er rådgivning og bistand inden for bygge- og anlægsarbejder og kan aftales ved delt rådgivning, totalrådgivning og i totalentrepriser mellem totalentreprenøren og rådgiveren m.v. 

ABR 18 og ABR Forenkelt (ABRF) er ikke beregnet til at blive anvendt i aftaler med forbrugere. Bemærk at dokumentet også indeholder entrepriseaftaledokumenterne, AB 18, ABT 18 og ABF. 

ABR 18 og de øvrige nye aftale dokumenter forventes at blive oversat til engelsk. ABR 89 er fortsat tilgængelig i en dansk, engelsk og tysk version.

ABR18 og ABRF samt appendikser og betænkning
ABR89: Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand
ABR89-UK: General Conditions for Consulting Services
ABR89-D: Allgemeinen bestimmungen für technische fachberatung und technische leistungen