Illustration lca kursus

Aarhus: LCA-beregning for arkitektvirksomheder

Dato 10.10.22 |
Af:
Kirstine Brøgger Jensen

Klimakrav bliver et væsentligt parameter for, hvordan vi designer vores byer og byggerier. Danske Arkitektvirksomheder ønsker at styrke arkitektvirksomheders kompetencer ift. at løfte grøn omstilling. Derfor udbyder vi nu – helt eksklusivt – LCA-kurser til en favorabel pris, målrettet vores medlemmer. Kurserne udbydes i Aarhus og i København.

Fra 2023 byder BR18 på krav til livscyklusvurderinger (LCA) af alt nybyggeri. Byggerier over 1.000 kvm. skal holde sig under 12 kg. CO2 eq./kvm. LCA-dokumentation skal indgå som forudsætning for ibrugtagningstilladelsen.

Arbejdet med klimakrav vil dog have betydning for, hvordan byggeriet planlægges, programmeres og projekteres. Kompetencer til at udføre LCA-analyser vil blive et strategiske design-redskab til at tage beslutninger om materiale- og konstruktionsvalg gennem byggeriets processer.

Danske Arkitektvirksomheder tilbyder helt eksklusivt skræddersyet LCA-kurser til vores medlemmer. Kurset vil klæde dig på til at arbejde med LCA og klimavurderinger fra første streg til aflevering af byggeprojekt. Omdrejningspunktet er at arbejde med planetære grænser som parameter for designvalg.

Sigtet er at give forståelse for, hvilke rammebetingelser og krav grøn omstilling og CO2-beregninger skaber for byggeriet. Samtidig lægger kurset vægt på anvendelse af variationer og scenarier, samt på prissætning af ydelsen.

Udbytte:

 • Grundlæggende kendskab til materialers og produkters miljøvaredeklarationer (EPD´er) - hvad de er, hvor de kan findes, og hvordan de skal bruges.
 • Indsigt og praktisk erfaring med programmet LCA-byg.
 • Kompetence til at honorere BR18´s kommende lovkrav til LCA-beregning. 
 • Gennemgang af forskellige byggeprojekters livscyklusvurderinger.
 • Viden om, hvordan byggeriets CO2-regnskab har betydning for designvalg.  
 • Forståelse for hvordan LCA-beregninger kan anvendes strategisk, som beslutningsredskab gennem byggeriets faser.
 • Øvelse i at argumentere for og dokumentere bæredygtige designløsninger.


Kursusprogram

Kurset er fordelt over henholdsvist en hel dag med fysisk fremmøde, samt opfølgende 1/2 dags webinar.

Kursusdag (hel dag):

 • Introduktion til klimakrav
 • Introduktion til EPD´er
 • Introduktion til LCA-byg
 • Øvelser med cases (modeller i LCA-byg, variationer, hot-spot-analyser)

Webinar (formiddag):

 • Opfølgning på case
 • Gennemgang af dos and don´ts
 • Q&A


Kursusmateriale

Der oprettes en Teams-gruppe til deling af kursusmateriale.

Kursusdeltagere får tilsendt link medio september.

Målgruppe

Kurset henvender sig eksklusivt til medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder og deres ansatte.

Kurset er vinklet ift. SMV´er, men kan også være relevant for større virksomheder. Der forudsættes ikke foregående kendskab til klimaberegninger for at kunne deltage.

Undervisere

Henrik Poulin og Zoey Hansen. Begge fra Arkitema.

Forplejning

Der serveres morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt frugt på kursusdagen.

Vil du vide mere?

Kontakt bæredygtighedskonsulent Kirstine Brøgger Jensen på e-mail: kbj@danskeark.dk, hvis du ønsker at vide mere om kursusindhold.