Aalborg er en fast del af NORD

Opdateret 06.06.17 |
Af:
Mia Winther-Queen

Foto: Enghuset tæt ved Aalborg,  Arkitektfirmaet NORD as 

Arkitektfirmaet NORD har ikke bare til huse i Aalborg - deres projekter har også primært hjemme i Nordjylland, og det giver nærhed til kunderne. 

“Vi er en regionalt baseret tegnestue, der primært får vores opgaver i Aalborg. Vi har størstedelen af vores kunder her, hvor vi er, og det giver en stærk relation til vores kunder,” siger partner i Arkitektfirmaet NORD Kim Flensborg. 

Arkitektfirmaet NORD er 102 år gammel. Èn gren af virksomheden har altid haft fokus på det almene boligbyggeri, og det er Lejerbos bebyggelse Skallerupparken i Aalborg Øst med 217 boliger et eksempel på. 

“Skallerupparken ligger i udkanten af Aalborg Øst i et område, der ligger isoleret og hvor der også er sociale udfordringer. Vi bryder området helt op og etablerer en indre bygade, hvor alle kommer til at bevæge sig til og fra deres bolig. Grebet med at etablere en bygade vil radikalt forandre boligområdet og åbne bebyggelsen, så det på sigt kan bindes sammen med de øvrige byfunktioner i Aalborg Øst,” siger Kim Flensborg.

At skabe helhed og tænke bygninger og områder sammen er også noget virksomheden arbejder bevidst med.

“Som mange af vores kollegaer går vi til opgaverne med en ambition om at skabe helheder. Vores kompetencer som arkitekter, og vores berettigelse som fag i det hele taget, er tæt forbundet med netop vores evne til at binde tingene sammen og se helheder i stedet for forskelligheder. Vi har blik for helheden, og i Skallerupparken åbner vi området op, og tilbyder lejligheder i forskellige størrelser og udformninger og giver dermed mulighed for at få en blandet beboersammensætning. Projektet satser benhårdt på at øge attraktiviteten, men også at give flere forskellige familier, enlige, ældre, unge lyst til at bo i området,” siger Kim Flensborg.

“Jeg synes, det skaber en slags åndelig fattigdom, når det hele handler om pris. Jeg er helt enig i, at økonomien er en væsentlig faktor i vores fag. Men det man skal huske er, at dét vi beskæftiger os med er kulturarv," siger Kim Flensborg

Fokus på lokale kunder

Nærhed til kunderne er vigtigt for NORD og en del af en bevidst strategi. 

“Vi er kendetegnet ved vores regionale afsæt, og nærheden til kunderne betyder, at vi ved, hvad de efterspørger. Vi har desuden satset på at give vores kunder en mulighed for at få hele paletten af rådgivning, når de henvender sig til os. Vi tager hånd om processen fra det strategiske niveau, over brugerinddragelse, forhandlinger med myndigheder til et færdigt hus. Det betyder, at vi efterhånden har opbygget en stab af dygtige ansatte, der har erfaring i at drive processer og fungere som bygherrerådgivere foruden at levere den mere traditionelle arkitektydelse. Vores ekspertise kan godt bruges andre steder i landet, og vi gør det også af og til, senest da vi vandt konkurrencen om en ny Magasinbygning til Københavns Kommune. Men vi er selektive, fordi vi ikke ønsker at flytte fokus fra vores lokale kunder,” siger Kim Flensborg.

Selvom NORD har flere projekter med store anlægssummer, så kan virksomhedens størrelse alligevel have sine udfordringer, når bygherrerne skal vælge mellem dem og andre virksomheder. 

“Vi er ca. 20 ansatte, og det er ikke noget i forhold til de 100 mand andre virksomheder kan tilbyde. Vi tror ikke på, at kvaliteten nødvendigvis bliver bedre af at være en større virksomhed, men for os betyder konkurrencen fra de største, at der er ydelser, som vi er nødt til at købe os til. Derfor teamer vi ofte op med andre tegnestuer,” siger Kim Flensborg. 

Fokus på kvalitet og ikke pris

Hos Arkitektfirmaet NORD har de en analytisk tilgang til deres projekter, og de bruger ofte meget tid på brugerinddragelsen. 

“Når vi arbejder med projekterne viser det sig ofte, at det vil være mere hensigtsmæssigt at gøre det modsatte af, hvad bygherren beder os om. For eksempel blev vi med Enghuset tæt ved Aalborg, der er boliger for sindslidende, bedt om at renovere. Men i stedet foreslog vi, at de byggede nyt, fordi det både energimæssigt og for brugerne ville give et bedre resultat,” siger Kim Flensborg. 

Kvalitet i projekterne vægtes højt, men ifølge NORD er der i øjeblikket lidt for meget fokus på pengene. 

“Jeg synes, det skaber en slags åndelig fattigdom, når det hele handler om pris. Jeg er helt enig i, at økonomien er en væsentlig faktor i vores fag. Men det man skal huske er, at det vi beskæftiger os med er kulturarv, og at fokuseringen på pris går ud over de gode materialer, og de fine detaljer, og det er ofte dem, der om 50 eller 100 år gør, at huse stadig er interessante og holdbare,” siger Kim Flensborg.