Piktogram taleboble

Åbent brev til Autodesk påpeger langsom og manglende udvikling af værktøjer

Dato 13.09.22 |
Af:
Preben Dahl

Danske Arkitektvirksomheder har sammen med de øvrige nordiske "søster-organisationer" sendt et fælles, åbent brev til Autodesk, der påpeger virksomhedens stigende licens-priser og ikke mindst den langsomme og manglende udvikling af deres værktøjer. Værktøjer som arkitekt- og ingeniørvirksomheder er helt afhængige af.

Danske Arkitektvirksomheder har sammen med Arkitektbedriftene i Norge, The Association of Finnish Architect Firms and The Association of Architectural Firms in Iceland sendt et åbent brev til Autodesk.

Brevet er et bekymringsbrev, hvor vi påtaler Autodesk's langsomme og til tider manglende udvikling af de værktøjer, som arkitekt- og ingeniørvirksomhederne er afhængige af. Herudover udtrykkes også bekymring for de stigende licens-priser og løbende ændringer i licens-administrationen, der betyder begrænsninger for brugerne.

Du kan vise din støtte og dermed bakke op om de udtrykte bekymringer ved at skrive under på brevet.

Læs brevet og skriv under her

Autodesk har over de sidste 20 år opnået en nærmest defacto monopolstilling i mange lande. En sådan særstilling kræver imidlertid, at softwareudbyderen løbende udvikler softwaren, så den er tidssvarende. Dette er ikke sket.

Til gengæld er udgifterne til softwaren eksploderet, og så har overgangen fra køb af licenser til deres nye abonnementssystem kun gjort det hele endnu mere administrationstungt.

Vi savner generelt et større fokus på deres arkitektværktøj samt flere fleksible arbejdsprocedurer som er nødvendige i en kreativ virksomhed.

Med brevet ønsker organisationerne at gøre Autodesk opmærksom på, at de er nødt til at adressere de problemer som er ridset op i brevet. Organisationerne tilbyder samtidig at stille sig til rådighed for en dialog om en løsning.