+2 Efteruddannelsesforløb

Dato 01.02.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Har du medarbejdere der har brug for at få suppleret arkitektfagligheden med viden om ansvar, processer, økonomi og jura, så starter der et nyt +2-efteruddannelsesforløb op for arkitekter i starten af februar 2020.

+2 er et efteruddannelsesforløb for arkitekter med minimum ét års erfaring fra en arkitektvirksomhed. Efteruddannelsen giver kursisterne mulighed for at supplere den arkitektfaglige viden med teori og praksis, som kan bruges direkte i arkitektvirksomhederne.

Forløbet giver et overblik over fagets parter, aftaleforhold, økonomi og jura i byggesager og dermed et grundigt teoretisk kendskab til fagets mange facetter, herunder roller og ansvar samt processer og opgaver i projektsammenhæng.

+2 forløbet fordeler sig på fire moduler og i alt 16 undervisningsdage under temaerne Forretning & Organisation, Projektering, Ledelse & Specialer og Byggeriets udførelse.

Der vil bl.a. blive undervist i:

  • Bygherren, procesledelse og brugerinddragelse
  • Byggeriets faser (ydelsesbeskrivelser)
  • Projekt- og projekteringsledelse
  • Bæredygtighed
  • Byggeriets ibrugtagning

+2 forløbet afsluttes med en eksamen bestående af en individuel og en gruppeopgave.

Fra Danske Arkitektvirksomheder vil Peter Andreas Sattrup undervise i bæredygtighed, mens chefjurist Preben Dahl vil fortælle om konkurrence, rådgivning og akkvisition. 

Praktisk info

Kurset starter primo februar og strækker sig over 16 undervisningsdage.

Læs mere om forløbet, modulerne og undervisere her