Emil Møllers Gade 41, B
8700 Horsens
DK Rum As www.rum.as 79433400 Region Midtjylland

RUM arbejder med helhedsplaner, kreative inddragelsesprocesser, og idéoplæg, landskabs- og bygningsdesign, indretning samt alle tekniske og administrative ydelser i et byggeprojekt. Tegnestuens forståelse af arkitektur + proces favner strategier og design af fysiske rum i alle skalaer.

RUMs kerneydelser går på to ben, der understøtter og kvalificerer hinanden:
• Arkitektrådgivning med fokus på design, skitsering, projektering samt rådgivning under byggeriets udførelse
• Bygherrerådgivning med fokus på strategi og proces, præ-analyse, programmering og udbud

RUM arbejder med bæredygtighed i 360 graders perspektiv, som balancerer sociale, miljømæssige og økonomiske aspekter.
RUMs måde at arbejde på er båret af dyb respekt for god proces. Undersøgelse, analyser og inkluderende proces er afgørende skridt på vejen til arkitektur, der gør en forskel.

info@rum.as Byggeri Planlægning Bygherrerådgivning Horsens DK