Absalonsgade 19
5000 Odense C
DK Rex Skov Arkitekter ApS https://twitter.com https://www.facebook.com https://www.linkedin.com www.rexskov.dk +45 2077 2586

I betragtning af at byggeriet står for 30-35 % af samfundets ressourceforbrug er der behov for at gentænke måden vi designer vores byggede miljø, hvis vi skal reducere vores samlede ressourceforbrug frem mod 2050.

Der ligger flere paradokser gemt i kravene til moderne bygninger b.la. til energikrav, dagslys og ressourceforbrug som har stor betydning for den bygningens samlede økonomi. Da cirka 80 procent af totalomkostningerne er fastlagt allerede i de første projektfaser, er det en god investering at bruge ekstra energi tidligt i processen og sikre sig de bedste løsninger fra starten. Selvom den helhedsorienterede tilgang er 10-15 procent mere tidskrævende i projektstart, er processen totaløkonomisk en fordel, fordi designforløbet sikrer bedre gennemtænkt byggeri hvor hurtig idéudveksling og konsekvensberegning indarbejdes tidligt. Dette sikrer at arkitekturen er både anlægs- og driftsmæssigt er mere holdbar.

info@rexskov.dk Byggeri Landskab Indretning Odense C DK