Frederiksholms Kanal 30 Bygn. 789
1220 København K
Denmark
Peter Kjær Arkitekter ApS www.peterkjaer.as 28123963 Region Hovedstaden
mail@peterkjaer.as Byggeri