Mejlgade 95, 1.
8000 Aarhus C
DK Mette Romme Landskab 26961205 Region Midtjylland

Mette Romme Landskabs arbejdsfelt spænder fra overordnede strategier og visionsplaner til konkret formgivning af landskabelige rum. 

Gennem et samspil mellem kortlægninger, analyser og tilstedeværelse i landskabet, opnås en forståelse for de bagvedliggende kvaliteter og potentialer, som en forudsætning for ethvert projekt.  

Forskellige måder at tænke landskab på, opstår gennem en registrering af botaniske- og landskabelige fortællinger, der tilsammen bidrager til en forståelse af det pågældende sted og skaber en lokalt forankret arkitektur, der udfordrer lokale natur- og kulturoplevelser og danner grobund for at nye fortællinger kan opstå. 

https://www.instagram.com/metterommelandskab/ 

metteromme@outlook.dk Landskab Planlægning Bygherrerådgivning Aarhus C DK