Mejlgade 95, 1
8000 Aarhus C
Denmark
Mette Romme Landskab 26961205 Region Midtjylland

Mette Romme Landskabs arbejdsfelt spænder fra overordnede strategier og visionsplaner til konkret formgivning af landskabelige rum. 

Gennem et samspil mellem kortlægninger, analyser og tilstedeværelse i landskabet, opnås en forståelse for de bagvedliggende kvaliteter og potentialer, som en forudsætning for ethvert projekt.  

Forskellige måder at tænke landskab på, opstår gennem en registrering af botaniske- og landskabelige fortællinger, der tilsammen bidrager til en forståelse af det pågældende sted og skaber en lokalt forankret arkitektur, der udfordrer lokale natur- og kulturoplevelser og danner grobund for at nye fortællinger kan opstå. 

https://www.instagram.com/metterommelandskab/ 

metteromme@outlook.dk Landskab Bygherrerådgivning Planlægning