Kirkegårdsvej 42, st.
2300 København S
DK Lysning ApS https://twitter.com https://www.facebook.com https://www.linkedin.com www.lysning.dk 61268126

LYSNING tilbyder arkitektfaglig rådgivning fra skitsering til færdigt byggeri, analyser, forundersøgelser og workshop-forløb. Vi tegner holdbare steder ved at fokusere på trivsel, før vi tænker i materialer og teknik. Det betyder at vi i første omgang prioriterer behagelige dagslysforhold og afstemt akustik, en tryg rumdisponering og at skabe et roligt samspil mellem enkeltdelene. Og så vil vi hellere tegne løsningerne en ekstra gang end at bygge noget, der kunne have været bedre. Tegnestuen har særligt fokus på at skabe et inddragende og undersøgende forløb fra første idé til færdig bygning. Derfor giver vi plads i processen til at lære både vores kunder og steder at kende. Gennem analyse og tegning kan vi i fællesskab finde frem til noget der både er personligt og karakterfuldt. Ofte er det der allerede og skal bare fremkaldes og styrkes, suppleres eller nuanceres. Vi går op i at lave tydelige og indlevede tegninger og planlægge forløb, der skaber begejstring omkring et projekt.  

kontakt@lysning.dk Byggeri Landskab Indretning København S DK