Bygmestervej 6, 1.
2400 København NV
DK Laark ApS laark.dk 53633056 Region Hovedstaden

LAARK er grundlagt af Michael W. Laungaard i 2010. Han har skabt DNA'et og de arkitektoniske fortællinger, som går igen i LAARK’s projekter og danner fundamentet og de bærende søjler for kommende værker. Et stærkt arkitektonisk udtryk sikrer LAARK en klar og tydelig stil.

LAARK består af et team på otte medarbejdere – i skrivende stund, to fuldtidsansatte arkitekter, to konstruktører og fire studentermedhjælpere.

LAARK skal forstås som en virksomhed i flertal, hvor ideer og koncepter udvikles i dialog. Det er en vigtig del af kulturen på tegnestuen, hvor gensidig og løbende kritik er med til at øge selvforståelsen og identiteten. Herved kommer vi ofte uventet og ekstraordinært langt i udviklingen af god arkitektur.

LAARK arbejder med projekter, der rækker fra restaurering til nye konstruktioner og helheds arkitektur og designprocesser. Det omfatter de overordnede programmer, skematisk design, design udvikling, godkendelse hos myndigheder, konstruktioner og licitations- og udbudsprocesser. 

info@laark.dk Byggeri Indretning Anden rådgivning København NV DK