Italiensvej 4, 1 th
2300 København S
Denmark
Jord www.jorddesign.eu 26833865 Region Hovedstaden

Med JORD har jeg ønsket at starte en virksomhed med en balance mellem belægninger og planter og derfor arbejder jeg med belægninger som byggesten for struktur, bevægelse og mødesteder og planter som byggesten for liv, rekreation og fordybelse.

Mit udgangspunkt er, at jorden er kilde til oplevelser, rekreation og liv og jo mere af dens dynamik, der kan sættes i spil, des flere oplevelser, rekreative muligheder, muligheder for at styrke biodiversitet og sænke driften, vil der være.
Når jeg arbejder er jorden derfor i fokus, og jeg arbejder som udgangspunkt med de eksisterende forhold for at undgå manipulation, transport af jord og det efterfølgende vedligehold af de ´kunstige` forhold.

Jeg arbejder sideløbende med stedets ånd. Med andre ord er et hvert sted unikt og skal behandles som et selvstændigt værk med egne iboende kvaliteter, udfordringer og løsninger.

kira@jorddesign.eu