Krekærtoften 54
8340 Malling
DK FoZ Arkitekter www.fozarkitekter.dk 30914870 Region Midtjylland

Vi skaber stedsspecifik arkitektur, hvor funktionalitet, holdbarhed, bygbarhed, bæredygtighed og rumlighed er helt essentielt.

Dette gør vi ved at lytte til jer som bygherre, prioritere og sortere i jeres drømme og behov, samt skabe overblik. Dialogen er derfor et elementært redskab i skabelsen af et velfungerende samarbejde mellem os og jer. 

Vi analyserer stedet for jeres projekt og gennem en engageret og passioneret proces, arbejder vi os frem til den bedste løsning. Materialer, kontraster, lysforhold og detaljer er virkemidler, der skaber indlevende og levende rumforhold. Desuden er kunsten og naturen med til at inspirere, give form, sanselighed og stoflighed i vores arbejder. 

Tegnestuen fokuserer på udførelse af sommerhuse, enfamiliehuse, landejendomme, byhuse, lejligheder, samt mindre boligbebyggelser og har stor erfaring med såvel nybyggeri, om- og tilbygninger. 

tina@fozarkitekter.dk Byggeri Malling DK