Lovregler og vejledninger for alle ansættelsesforhold

Alle medarbejdere er uanset eventuelt tilhørsforhold til overenskomst omfattet af de generelle ansættelsesretlige regler i Danmark.

Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven foreskriver en række regler omkring virksomhedens sundheds- og sikkerhedsarbejde, herunder valg af sikkerrepræsentant. I menuen til venstre kan du finde nærmere information om dette område.

Funktionærloven og sygedagpengeloven

Funktionærloven og sygedagpengeloven regulerer spørgsmålet om, hvornår man betragter en medarbejders fravær som lovligt, og under hvilke forudsætninger arbejdsgiveren kan få refusion. Se nærmere under ”Sygdom og sygedagpenge”, hvor der ligeledes er nærmere information om de nye regler for afholdelse af sygefraværssamtaler mv.

Ferieloven

Endvidere er alle lønmodtagere omfattet af ferieloven. Under menupunktet ”Ferie”  beskrives og gennemgås begreber og regler, herunder selvfølgelig reglerne for ferievarsler.

Lov om information og høring af ansatte 

Virksomheder med mindst 35 ansatte er nu blevet forpligtet til at foretage information og høring af de ansatte. Loven fungerer sideløbende med anden lovgivning, der skal sikre lønmodtagerindflydelse, som eksempelvis lov om masseafskedigelser.

Forbud mod forskelsbehandling

Forbuddet mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet omfatter direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Forbuddet omfatter også chikane.

Siden senest redigeret af tm den 2010-11-17

Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 29 apr 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Personale/Lovregler-og-vejledninger-for-alle.aspx

Kontakt

Tina MunchChefkonsulent i DI, advokat
mail 
timu@di.dk
tel  33 77 34 87
tel  40 45 99 39
Gitte Kastberg EklundKonsulent i DI, advokatfuldmægtig
mail 
gika@di.dk
tel  33 77 34 24
tel  22 63 24 82
Nina Haff JørgensenKonsulent i DI, advokat
mail 
nihj@di.dk
tel  33 77 34 74
tel  51 99 97 55