Internationalt

International presse 

Som medlem hos DANSKE ARK, kan du få rådgivning og hjælp med internationale spørgsmål og samarbejder samt mulighed for at deltage i internationalt orienterede arrangementer og netværk. DANSKE ARKs målsætning på området er, at skabe de bedst mulige rammer for medlemmernes deltagelse i internationaliseringsprocesen. Arbejdet tager sigte på at:

  • bane vej for medlemsvirksomhedernes aktiviteter i udlandet
  • støtte internationalisering af virksomhedernes personale og underrådgivere
  • deltage i relevante udvalg hos offentlige myndigheder m.fl.

DANSKE ARK overvåger den internationale udvikling for at kunne fremme:

  • virksomhedernes forståelse for internationale markeder
  • virksomhedernes mulighed for at klare sig i den globale konkurrence
  • etablering og drift af netværk og erfagrupper med fokus på nye internationale muligheder og udfordringer herunder internationale markedstiltag, aftaler etc.

DANSKE ARKs internationale arbejde planlægges og besluttes af et internationalt udvalg med rådgivning fra en underliggende netværksgruppe.Printed 27 mar 2015 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Internationalt.aspx

Kontakt

Lene Espersen
Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26