Personale

DANSKE ARK har i mange år haft overenskomster med de tre fagforeninger ARKITEKTFORBUNDET, Konstruktørforeningen (KF), og Teknisk Landsforbund (TL).

Det betyder, at langt de fleste medarbejdere ansat på medlemsvirksomhederne er omfattet af en af de tre overenskomster. Det gælder blandt andet for alle arkitekter, landskabsarkitekter, bygningskonstruktører og tekniske designere. Overenskomsternes regler forpligter både arbejdsgiverne og medarbejderne, og der kan lokalt på virksomhederne ikke aftales andre regler.

DANSKE ARKs arbejde med overenskomsterne er forankret i vores overenskomstudvalg, der består af indehavere fra forskellige medlemsvirksomheder.

I menuen til venstre kan du klikke dig ind på overenskomsterne og se præcist hvem der er omfattet, og hvad aftalerne nærmere indeholder. Overenskomsternes regelsæt gælder ved siden af de almindelige ansættelsesretlige regler som eksempelvis funktionærloven og ferieloven. Disse regler og en lang række andre orienteringer, som er relevante for virksomhedens personaleadministration, findes i menuen til venstre. Her kan du endvidere læse nærmere om overenskomstudvalget og dets kommissorium.


Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 24 apr 2014 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Personale.aspx

Kontakt

Tina Munch
Tina MunchVicedirektør, advokat
mail 
tm@danskeark.dk
tel  32 83 05 06
tel  40 45 99 39
Hanne Højholt Adamsen
Hanne Højholdt AdamsenKonsulent, cand.jur.
mail 
hha@danskeark.dk
tel  32 83 05 18
Gitte Kastberg Beck
Gitte Kastberg BeckKonsulent, cand.jur.
mail 
gkb@danskeark.dk
tel  32 83 05 11