Personale

DANSKE ARK blev den 1.maj 2014 medlemsforening i Dansk Industri (DI). På overenskomstområdet har DANSKE ARK overdraget forhandlingsretten til DI, som nu varetager området. DI varetager medlemsbetjeningen og sagsbehandlingen af personale- og overenskomstsager på DANSKE ARKs medlemsvirksomheder, som alle skal være medlem af DI når der er medarbejdere i virksomheden.

DANSKE ARKs hjemmeside er nu tilpasset, således at generelle informationer om personalejuridiske emner kan hentes på DIs hjemmeside. Specifikke arkitektrelaterede emner, såsom branchens overenskomster og vejledninger til overenskomsterne forefindes stadig på www.danskeark.dk. Se venligst menuen i venstre side.

Tina Munch og Gitte Kastberg Eklund er nu ansat i DI og vil sammen med Nina Haff Jørgensen være kontaktpersoner i DI på arkitektområdet.

DANSKE ARK har i mange år haft overenskomster med de tre fagforeninger ARKITEKTFORBUNDET, Konstruktørforeningen (KF), og Teknisk Landsforbund (TL).

Det betyder, at langt de fleste medarbejdere ansat på medlemsvirksomhederne er omfattet af en af de tre overenskomster. Det gælder blandt andet for alle arkitekter, landskabsarkitekter, bygningskonstruktører og tekniske designere. Overenskomsternes regler forpligter både arbejdsgiverne og medarbejderne, og der kan lokalt på virksomhederne ikke aftales andre regler.

DANSKE ARKs arbejde med overenskomsterne er forankret i vores overenskomstudvalg, der består af indehavere fra forskellige medlemsvirksomheder.

I menuen til venstre kan du klikke dig ind på overenskomsterne og se præcist hvem der er omfattet, og hvad aftalerne nærmere indeholder. Overenskomsternes regelsæt gælder ved siden af de almindelige ansættelsesretlige regler som eksempelvis funktionærloven og ferieloven.


Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 28 aug 2015 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Personale.aspx

Kontakt

Tina Munch
Tina MunchChefkonsulent i DI, advokat
mail 
timu@di.dk
tel  33 77 34 87
tel  40 45 99 39
Gitte Kastberg
Gitte Kastberg EklundKonsulent i DI, cand.jur.
mail 
gika@di.dk
tel  33 77 34 24
tel  22 63 24 82
Nina Haff Jørgensen
Nina Haff JørgensenKonsulent i DI, advokat
mail 
nihj@di.dk
tel  33 77 34 74
tel  51 99 97 55