LOG IN

FIND ARKITEKT

Company interest
Visning
DesignGroup Architects

DesignGroup Architects A/S

DesignGroup Architects arbejder med en bred vifte af bygge- og renoveringsopgaver inden for erhverv, bolig og kultur, men løser tillige opgaver inden for retail, byplanlægning og industriel design.

Hvert projekt betragtes som en ny udfordring, men centralt for alle vores projekter er funktionalitet, nysgerrighed og poesi. DesignGroup Architects prioriterer en tæt dialog med kunderne for at skabe gode visionære arkitektoniske løsninger tilpasset projektets økonomiske forudsætninger.
DesignGroup Architects blev stiftet i 1994 af arkitekterne Christian Giese, Morten Ulf Jørgensen og Lars Tholstrup Hermansen. Virksomheden ejes og ledes i dag af Christian Giese og Morten Ulf Jørgensen.

Læs mere
DISSING + WEITLING

DISSING+WEITLING architecture a|s

DISSING+WEITLINGs målsætning er at skabe optimale rammer for menneskelig aktivitet. På arbejdet, i hjemmet og i det offentlige rum. Vi arbejder i et klart og imødekommende formsprog. Altid med afsæt i brugerens behov og en særlig opmærksomhed på det enkelte projekts fysiske, kulturelle og miljømæssige kontekst.

Grundstemningen i vores arkitektur er den nordiske tone der blev slået an i Arne Jacobsens epokegørende arkitektvirksomhed og siden 1971 videreført af DISSING+WEITLING i en lang række værker der har sat nye standarder inden for såvel design som arkitektur.
Vi har gennem årene opbygget en faglig rækkevidde der omfatter nogle af verdens mest spektakulære broer, markante hovedsæder for internationale virksomheder, udvikling af nye boligområder, renovering af gamle kulturinstitutioner samt indretning og produktdesign.
Uanset skala er det enkelte projekt altid præget af en tæt relation mellem teknologi og formgivning. Vi søger at udfordre grænserne mellem design, innovation og miljø, og har derfor fra skitsestadiet fokus på at indarbejde højteknologiske, bæredygtige løsninger som en integreret del af den overordnede designstrategi.
DISSING+WEITLING-teamet er karakteriseret ved stor diversitet i forhold til alder, interesser, nationaliteter og faglige profiler. Herigennem opstår et fagligt og socialt miljø præget af en uformel tone, tværfaglige diskussioner, selvstændighed og engagement.

Læs mere
Dorte Mandrup Arkitekter

Dorte Mandrup A/S

Dorte Mandrup Arkitekter ApS ejes og ledes af prof. arkitekt MAA DANSKE ARK Dorte Mandrup-Poulsen, der fungerer som overordnet designansvarlig.

Dorte Mandrup har 20 års anciennietet i faget og en stor erfaring i at sammenfatte og løse komplekse problemstillinger i arkitektonisk form. I sine løsninger har hun en særlig evne til at skabe stærke relationer til omkringliggende bygninger og altid sikre det sociale rum. Hendes evne til at skære ind til problemets kerne er anerkendt og brugt i internationale jurysammenhænge, som forelæser og professor.

Tegnestuen beskæftiger i dag omkring 32 medarbejdere. Det daglige arbejde udføres i mindre, veletablerede projektteams. Her varetager sagsarkitekter planlægning, økonomistyring og bemandingsplanlægning for deres respektive teams. Tegnestuens organisation sikrer en meget tæt dialog, således at vidensopsamling og vidensdeling har optimale vilkår. Samtidig sikres bygherren et konstant højt kvalitetsniveau. 

Tegnestuen råder desuden over bygge-økonomer med kompetencer indenfor byggejuridiske forhold - ansvar, aftaler og rettigheder, bygherrerådgivning, kvalitet – miljøstyring, risikoanalyse – successiv kalkulation af pris/tid, projektudvikling og –styring. Dorte Mandrup Arkitekter gennemfører en væsentlig del af sine opgaver som totalrådgiver hvilket sikrer en solid projekt-, projekterings- og byggeledelses erfaring. 

Tegnestuens arbejder spænder bredt fra masterplaner, idræt -og kulturinstitutioner, institutions -og skolebyggeri, boliger og domicilbyggeri til konvertering af fredede og bevaringsværdige bygninger. Tegnestuens profil er baseret på innovation. Vi tager altid udgangspunkt i den givne kontekst og insisterer på at enhver opgave er unik og fortjener et unikt resultat. Det er altid tegnestuens ambition - på det foranliggende økonomiske, programmatiske og kontekstuelle grundlag - at destillere det “særlige”. Udviklingen af det arkitektoniske formsprog på grundlag af en nytænkning af programmet er en grundlæggende forudsætning for tegnestuens arbejdsmetode, ligesom undersøgelser af materialernes anvendelse på nye måder naturligt indgår i skitseringsprocessen. Flere af tegnestuens byggerier er prisbelønnede i ind- og udland, samt publiceret i en lang række internationale bøger og fagtidsskrifter. 

Læs mere
Drachmann Arkitekter

Drachmann Arkitekter

Drachmann Arkitekter har gennem 40 års erfaring med projektudvikling, projektering og byggeledelse været involveret i udviklingen nogle af Danmarks og Sveriges mest elskede og spændende bygninger, for såvel private som offentlige bygherrer.

For os er det vigtigt at skabe værdi for klienten, til tiden og til prisen. Vi erkender at vi ikke kan alting selv og derfor sætter vi en ære i at danne teams og dele vores erfaringer åbent. På denne måde kan vi reagere intuitivt til aktuelle arkitektoniske udfordringer indenfor vore kærneområder, restaurering, transformering og nybyggeri. 
Vi deler vores erfaringer og giver næring til unge talenter, vores mål er at udvikle os, gennem kreative løsninger, til stadig højere standarder. Vi er begejstrede, entusiastiske og ubureaukratiske og vi prøver at gøre det nemt at kommunikere åbent, dynamisk og direkte med klienter, myndigheder, rådgivere og håndværkere.

Læs mere
DSA Ark Studio

DSA Ark Studio

DSA ARK STUDIO er en selvstændig arkitekt tegnestue. Tegnestuen blev etableret i 1990 og drives i dag afNils Jeppe Hansen, arkitekt MAA mDD. Tegnestuen er beliggende i et fredet pakhus fra 1780 i Wildergade på Christianshavn.

Tegnestuen arbejder med et bredt spektre af opgaver i både offentligt, erhvervsmæssigt og privat regi.Siden tegnestuen blev etableret, har tegnestuen udført nybyggeri samt oparbejdet stor erfaring med restaurering, transformation og tilbygning til fredede bygninger. Et område som kræver indlevelse og respekt for bygningshistoriske værdier samt sans for at kombinere det eksisterende med nutidige behov, så resultatet fremstår i en harmonisk helhed.

Tegnestuen tilbyder rådgivning i udøvelse af arkitektfaget i bred forstand samt byggeledelse og tilsyn. Sideløbende beskæftiger vi os med design og produktudvikling indenfor møbel og belysning mv. Design og arkitektur handler om sanselige oplevelser – et begreb, der skal defineres helt ned i detaljen og det stoflige udtryk i materialet, der bygges med. Herved opnås den ærlighed i konstruktion og materiale, vi har dyrket og finder optimal i løsninger – såvel produktionsteknisk som økonomisk.
Tegnestuen beskæftiger arkitekter og bygningskonstruktører. Vort faglige engagement er på basis af de bedste arkitektfaglige traditioner båret af en åbenhed og nysgerrighed over for udviklingen af nye arkitekturidealer. Tegnestuen lægger vægt på kvalitet i helhed og detalje, både hvad angår æstetik og funktionalitet.

Læs mere
Piktogram hus

Ebbe Rostgaard-Hansen ApS

Ønsker du at vide mere om Ebbe Rostgaard-Hansen – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
Echinus

Echinus ApS

Echinus er et lille arkitektfirma som beskæftiger sig med projekter fra små til mellem store opgaver.

Huset er måske blevet for lille eller trænger til en ny og bedre indretning? Så kontakt Echinus for inspiration til spændende og brugbare løsninger! Når der er brug for ombygninger af virksomhedens kontorer, mødelokaler, produktionslokaler m.v., så giver Ecinus idéer til praktiske og gennemførlige løsninger. Overvejer du at energirenovere din bolig, så giver Echinus idéer og praktiske løsninger til gennemførlige løsninger.

 

Læs mere
EFFEKT Arkitekter

EFFEKT Arkitekter ApS

EFFEKT er et arkitektonisk samarbejde baseret i København, der opererer inden for felterne arkitektur, planlægning, byrum, landskab design og forskningsprojekter. 

Virksomheden blev etableret i 2007 og beskæftiger i dag 30 fuldtidsansatte medarbejdere under kreativ ledelse af de to partnere Tue Hesselberg Foged og Sinus Lynge. Som en del af den nye generation af danske arkitekter der revitaliserer den nordiske tradition, har EFFEKT i de seneste år markeret sig på både den nationale og internationale scene gennem højt profilerede projekter, udstillinger og publikationer. EFFEKT har modtaget adskillige priser og vundet flere danske og internationale konkurrencer inden for arkitektur, planlægning, byrum og landskabsprojekter.

Læs mere
einrum

einrum - ffw v/ Steffan Iwersen

Einrum arkitekter er en arkitekttegnestue der i de sidste år har specialiseret sig i løsningerne med CLT (massivtræ). Vi rådgiver både for små og store projekter i at finde den rigtige løsning. Bæredygtighed står i focus.

The studio's central focus is on environmentally friendly and healthy building techniques. A pioneering project, their own house in Copenhagen is one of the first houses in Denmark build in massive wood elements with sustainability and reusable materials in mind and favour of natural materials and simplifying building methods and processes. These practices are applied to different types of projects ranging from private homes, public spaces to restorations. Interior design is a part of Einrum's natural approach to the design process. The spaces that form the daily life and work, meeting needs of those who occupy each space is always the initial point of the design process.

Einrúm considers collaboration to be the core value in the development of a project and over the years Kristin and Steffan have collected know-how from their projects and collaborations. These collaborations include work with user groups, entrepreneurs and specialist in different fields. 
Einrúm has received a nomination for the Mies van der Rohe awards and won several awards in design competitions, both for private and public projects.

It feels like “walking in the forest”, a home made of CLT. A modern way of building in wood. A way to build healthy and environmentally friendly.
Einrúm is specialized in CLT (Massive wood / Cross Laminated Timber)
construction and proposes comprehensive solutions in the field, including: 

  • First sketches
  • Cost analysis based on first sketches 
  • Final sketches and building permission application
  • Work drawings and descriptions.

In addition to CLT: 

  • Element drawings for 3D productions 
  • Fitting of electrical solutions in CLT elements (cut-outs)
  • Steel construction drawings compatible with CLT elements     
  • On-site construction
  • Close collaboration with other entrepreneurs for project completion. 

With CLT as its speciality, Einrúm is always open to open-source solutions in regards to the client's wishes.

Læs mere
Ejlsmark Studio ApS

Ejlsmark Studio ApS

Ønsker du at vide mere om Ejlsmark Studio ApS – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
Elgaard Architecture

Elgaard Architecture A/S

Vi mener, at samfundsmæssig engagement er afgørende når man arbejder med arkitektur, og at bæredygtige løsninger starter med forståelsen af funktionen parametre, som ofte er påvirket af de unikke og kulturbærende dimensioner af et givent projekt.

Det betyder i praksis, at væsentlige valg om miljø, økonomi og social bæredygtighed ikke kan adskilles fra en grundig forståelse af den eksisterende kontekst. Elgaard Architecture kan prale af mange års erfaring i at arbejde med en bred vifte af funktions- og bygningstyper, og vi tilbyder rådgivning i alle faser af projektet:

- Moderne byggeri i historiske sammenhænge
- Transformation af eksisterende bygninger og anlæg
- Restaurering af kulturarv og ejendomme
- Undervisningsfaciliteter
- Kommercielle bygninger til kontor og produktion
- Kulturelle bygninger, slotte, kirker, osv
- Master planlægning af eksisterende anlæg
- Interiør og arbejdspladsindretning


Vi arbejder på tværs af felter fra det overordnede koncept til beherskelse af detaljer med forståelsen som ​​en designer og ekspertise som en håndværker. Vi stræber altid efter at afbalancere forholdet mellem skala, rum, materialer og processer.

Læs mere
.

Elkiær + Ebbeskov Arkitekter ApS

Elkiær + Ebbeskov er et yngre innovativt kontor, som er stærke i at udvikle ideer og koncepter til bygninger, planlægning og bæredygtig strategier.

Kontoret opererer i spændingsfeltet mellem at bygge og at planlægge med en vision om at, de iboende kvaliteter af et bestemt sted giver den bedste baggrund for unik, men alligevel robust planlægning, der spænder fra store planlægninger til den enkelte bygning.

Læs mere