FIND ARKITEKT

Company interest
Visning
Billede af trinitatis

Arkitekt MAA Mathilde Petri

Arkitekt MAA Mathilde Petri interesserer sig for at finde og definere det særlige ved en given opgave. Indfaldsvinkel og formsprog udspringer af denne proces.

Nogle gange er nøgleordene tilpasning og justering andre gange fravigelse og ny rumlig identitet.

Afhængigt af den enkelte opgaves karakter sammensættes kompetente teams med den nødvendige ekspertise. Arkitekt MAA Mathilde Petris samarbejdspartnere er del af et bredt tværfagligt netværk med specifikke tekniske som kunstneriske kompetencer. Rådgivning sker i tæt og åben dialog med bygherren i alle byggeriets faser.

Læs mere
Piktogram hus

Arkitekt MAA Morten Kjelstrup

Ønsker du at vide mere om Arkitekt MAA Morten Kjelstrup – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
Piktogram hus

Arkitekt MAA Tom Sjørup

Arkitekt MAA Tom Sjørup arbejder med bolig- og erhvervsbyggeri og vedligeholdelse.

Beskikket bygningssagkyndig. Energikonsulent.

Læs mere
Torben Baltsen

Arkitekt MAA Torben Baltsen

Tegnestuen har i sine opgaveløsninger stort fokus på energirigtige, bæredygtige løsninger. Torben Baltsen har været medlem af Danmarks grønne tænketank Concito i tre år, og har desuden bestået en tillægsuddannelse som energirådgiver.

Energirigtige løsninger går direkte hånd i hånd med kreative og økonomisk forsvarlige opgaveløsninger. Tegnestuen har som mål at give bygherren en opgaveløsning som han/hun ikke havde forestillet kunne lade sig gøre, og måske ikke havde turdet drømme om. I en sådan løsning er både form, funktion, økonomi og energirigtige løsninger lige vigtige parametre.

Målet - den optimale løsning – er: En harmonisk, funktionel, måske overraskende, og i særdeleshed økonomisk forsvarlig løsning. Her går tegnestuen ikke på kompromis.

Læs mere
Piktogram hus

Arkitekt MAA Tummas Niclasen

Ønsker du at vide mere om Arkitekt MAA Tummas Niclasen – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
Arkitekt Michael Kornbesk

Arkitekt Michael Kornbeck

Selvstændig boligarkitekt og en del af Kornbeck + Bonde Boligarkitekter med rådgivning af private boligejere om nybyggeri, ombygning, tilbygning og modernisering af familieboliger.

Kornbeck + Bonde Boligarkitekter er et professionelt partnerskab mellem de to selvstændige boligarkitekter Michael Kornbeck og Jesper Bonde. Arkitekt Michael Kornbeck har en arkitektfaglig baggrund som skitserende arkitekt, bygherrerådgiver og space-planner fra den private tegnestuebranche - herunder bl.a., Kant Arkitekter, Spacelab arkitekter, KHR Arkitekter, Arkitema Architects og Henning Larsen. Det primære arbejdsområde vedrører opgaver om omdannelse, udvidelse, optimering og revitalisering af eksisterende forhold.

Arkitekt MAA, uddannet bygningsarkitekt ved Kunstakademiets Arkitektskole 2007.

Læs mere
Stefan Brorsen, Arkitekt MAA

Arkitekt Stefan Vesti Brorsen

Ønsker du at vide mere om Stefan Brorsen, Arkitekt MAA – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
Piktogram hus

Arkitekterne Holst v/Michael Holst

Ønsker du at vide mere om Arkitekterne Holst v/Michael Holst – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
Billede fra Per Byder

ARKITEKTFIRMA BYDER ApS

De primære arbejdsområder koncentrerer sig om løsningen af byggeopgaver for erhvervssektoren, andelsboliger og kommunale institutioner, men også en række byggeopgaver for private bygherre, som villaer, rækkehuse, gårde, tilbygninger og sommerhuse.

Det er tegnestuens mål i nært samarbejde med bygherren at medvirke til at skabe det optimale grundlag for opgavens tilpasning til de givne rammer. Projekteringen udføres professionelt, og der kan tilbydes totalrådgivning omfattende både arkitekt- og ingeniørbistand.

Læs mere
Piktogram hus

Arkitektfirmaet A-SM

Ønsker du at vide mere om Arkitektfirmaet A-SM – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
arkitektfirmaet ark-unica v/Einar Seerup

arkitektfirmaet ark-unica v/Einar Seerup

ark-unica er et innovativt og bredt orienteret arkitektfirma med en sammensat kompetence inden for boligbyggeri, bygherrerådgivning og energirådgivning.

Firmaet blev stiftet i 2006 og har siden været i stærk fremgang. Firmaet har tidligere i andre sammenhænge været beskæftiget med byggeri og bygherreadministration og har mere end 30 års erfaring inden for bygge- og anlægsvirksomhed.

Vi leverer ydelser fra idéudvikling, projektering, myndighedsprojekt, udbudsprojekt over projektledelse til fagtilsyn og byggeledelse.

Vores vision er at skabe unikke, vedligeholdelsesfrie og energieffektive huse af høj arkitektonisk værdi.

Vi ønsker gennem et tæt samarbejde med bygherren, at der skabes det byggeri som opfylder bygherrens specifikke krav og ønsker. Vi tilbyder at illustrere det færdige projekt ved 3D visualisering.

Ud over projektering af enfamiliehuse, sommerhuse, om- og tilbygninger yder firmaet bygherrerådgivning og entreprisestyring både i forbindelse med byggeri og anlægsopgaver.

Læs mere
Piktogram hus

Arkitektfirmaet Ejvind Gadmar

Ønsker du at vide mere om Arkitektfirmaet Ejvind Gadmar – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere