FIND ARKITEKT

Visning
Billede af Guldberg plads

1:1 landskab ApS

1:1 landskab er en prisvindende dynamisk tegnestue der skaber klassisk moderne landskabsarkitektur. Hos 1:1 landskab man tror på, at ethvert sted kan forvandles til et poetisk brugbart rum, som skaber oplevelser og løfter hverdagen.

1:1 landskab varetager både traditionelle opgaver som private haver, byrums– og landskabsprojekter og større planlægningsopgaver, såvel som procesorienterede projekter. Hos 1:1 landskab arbejdes der med pragmatiske og poetiske løsninger, som er robuste, har en lang levetid og er tilgængelige for alle.

1:1 landskab tænker drift og ressourceforbrug ind i designet, ligesom de arbejder med bæredygtige belægninger, inventar og belysning.

Læs mere
Billede af Tri-circle

3XN A/S

3XN skaber arkitektur for mennesker gennem en kompleks tilgang tilpasset brugere og bygherre. 3XN omdanner vision til virkelighed og stræber til stadighed efter at gøre dagens arbejde til morgendagens arkitektoniske arv.

3XN bygger på den skandinaviske tradition for klar funktionalitet og enkel skønhed. Hvert nyt projekt hviler på skuldrene af de forrige, samtidig med at alt tidligere udfordres.

3XN kombinerer en bred viden om materialer, teknik og brugerbehov med organisatorisk styrke inden for økonomi, projektledelse og udførelse. Det giver 3XN frihed til at flytte grænser og udfordre vanetænkning.

Læs mere
Foto af Vandidrætslegepladsen i Fælledparken

Aagaard Landskab

Aagaard Landskab udvikler enkle, helstøbte og funktionelle uderum. Vi vægter den konstruktiv samtale højt for at sikre langtidsholdbare løsninger med høj arkitektonisk- og brugsmæssig kvalitet samt naturmæssig diversitet.

Vores arbejdsmetode bygger på involverende brugerdialog koblet med analyse af stedets karakter, muligheder og forudsætninger. Vi tilstræber, at projekterne har en lang levetid med balance mellem anlæg og drift. Vi leverer ydelser fra den første skitse til det færdigt byggede anlæg og bistår ligeledes gerne private og kommunale bygherrer med projekt- og procesledelse af udviklings- og anlægsprojekter. Aagaard Landskab har speciale i udviklingsplaner til kirkegårde samt lege-, lærings- og bevægelsesmiljøer til daginstitutioner, skoler og offentlige legepladser.

Læs mere
Adept

ADEPT ApS

ADEPT udvikler generøse bygninger, byer og landslaber i et tværfagligt team af arkitekter, landskabsarkitekter og urbanister. Tegnestuens projekter udformes i dialog med brugere, bygherre og kontekst gennem en bæredygtig og åben tilgang.

ADEPT blev grundlagt i 2006 og ledes af de tre partnere Anders Lonka, Martin Krogh og Martin Laursen, som i 2017 modtog Nykredits Motivationspris.

Tegnestuens ca. 30 medarbejdere arbejder på tværs af kompetenceområder med et stærkt udgangspunkt for at skabe kreative og innovative arkitektoniske løsninger i komplekse omgivelser. Vores udgangspunkt er projektets egne forudsætninger født af kontekst, historie, program og brugere. Det er et kontinuerligt fokus for os at skabe ny synergi mellem arkitektur og byudvikling. 

Vi mener, at generøse bygninger, offentlige rum, landskaber og byer kan ændre verden. Ikke som enkeltstående ikoniske udsagn, men med en klar tilgang til at skabe bæredygtige by- og bygningsmiljøer. Vores mål er at skabe arkitektur, som tilbyder ny værdi til både brugere og omgivelser. 

Vi udvikler vores projekter gennem intensive studier af en række forskellige løsninger, der langsomt kondenseres til én bærende idé. Forskellige programmer har brug for forskellige løsninger, som udvikles på forskellige præmisser.

Læs mere
Aim-Byliv

Aim-Byliv

AIM-byliv fokuserer på byudvikling med en menneske-orienteret tilgang og at skabe social bæredygtige byer på tværs. Tegnestuen undersøger brugernes behov og udvikler de rummelige rammer, hvor fælleskaber kan drives bedst.

AIM-bylivs primære fokus er at skabe byrum tilrettet brugere og fremme mental og fysisk sundhed med projekter. Derfor arbejder AIM-byliv aktivt med arkitekturpsykologi og værktøj fra discipliner af samfundskundskab. 

Et andet fokus er social bæredygtighed, hvor lighed, mangfoldighed og sundhed bliver en del af byplanlægning. AIM-byliv engagerer sig derfor i projekterne aktivt ved at inddrage lokale aktører, beboere og interessenter i forandringsprocesser.

Ydelser omfatter bl.a. rådgivning, strategisk konsulentarbejde, skitseforslag og samskabelsesprocesser (borgerinddragelse).

Læs mere
Billede af Gaardhave

Anne Stausholm Landskabsarkitekter

Anne Stausholm Landskabsarkitekter er en virksomhed med stor fleksibilitet og et højt fagligt niveau både formæstetisk, funktionelt og teknisk. Tegnestuen vægter konstruktiv dialog og samarbejde med brugere og bygherre højt for at sikre, at de rette løsninger opnås

Tegnestuens erfaring er, at denne dialog er med til at give brugerne en forståelse for projektet, og dermed give det en god modtagelse og ”godt liv”, når det er realiseret. Tegnestuen stiler efter opgaveløsninger, der tager højde for opgavens muligheder, kommunale krav, beboernes ønsker, tidsplanen samt de økonomiske rammer.

Læs mere
Billede af seniorby Augustenborg

Archinet KS

ARCHINET KS er en dynamisk rådgivende arkitektvirksomhed, der på én gang er en stor, moderne og vidtfavnende organisation rettet mod det ny årtusindes krav om fleksibilitet, vidensressourcer og moderne teknologi.

ARCHINET KS samtidig besidder den mindre virksomheds kvaliteter gennem direkte kontaktflader og evnen til hurtig omstilling.

Læs mere
Billede af have

Arcvision ApS

Arcvision ApS er et landskabsarkitektfirma med fokus på landskabsarkitektur og planlægning. Firmaet har en solid balast i skitserings-, projekterings- og udførelsesfasen.

Arcvision ApS's kompetencer dækker skalamæssigt bredt, fra urbane og landskabelige strategier til udformningen af rekreative arealer; herunder byens torve, pladser, grønne rum samt private anlæg. Firmaet arbejder målrettet med opgaverne ud fra en vision om at skabe smukke, enkle og oplevelsesrige udearealer af høj arkitektonisk kvalitet - unikke ideer med nutidigt formsprog og indhold.

Læs mere
Billede af stuehus i Egtved

Arkimentor ApS

Arkimentor er en arkitekttegnestue med mange års specialviden omkring boligens indretning, og samspillet med terrænet, naturen og andre bygninger. Arkimentor tager hånd om alle byggeriets processer, fra rådgivning og skitsering, til håndværkertegninger og tilbudsindhentning, samt det efterfølgende byggetilsyn.

Arkimentor tilbyder ekspertrådgivning i byggeri af stuehuse, og andet byggeri i det åbne land som f.eks. stuehuse, gårdanlæg og sommerhuse.
Arkimentor har også erfaring inden for mere traditionelt bolig-, og erhvervsbyggeri.

Læs mere
Solnedgangspladsen i Skagen

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue

Tegnestuen arbejder visionært med landskabsarkitektur og byplanopgaver. Tegnestuens force er en intens interesse i at arbejde med opgaver inden for by- og landskabsarkitektur og løse dem ud fra de givne programmer.

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue formgiver i krydsfeltet mellem stedsspecifik analyse, strategisk tænkning og social forståelse. Tegnestuens erfaring rummer et bredt spænd af opgaver fra overordnede strategiske planer og strukturplaner til konkret formgivning af byrum og parker. En konkret omtanke for bæredygtighed og miljø ligger bag alle tegnestuens arbejder.

Læs mere
Billede af erhverv

Arkitektfirmaet Finn Østergaard A/S

Firmaet beskæftiger sig med arkitektrådgivning i bred forstand: Funktionsanalyse, programmering, totaløkonomi, planlægning, projektering, bygningsdesign og farvesætning, samttids-/ kvalitetsmæssig og økonomisk styring.

Arkitektfirmaet påtager sig arkitektopgaver af enhver art. Man kan sige, at det er karakteristisk for virksomheden, at man betragter enhver ny opgave som ren ny udfordring.

Læs mere
Billede af Sluseholmen

Arkitema KS

Arkitemas primære mål er at skabe funktionel og socialt ansvarlig arkitektur. Deres slogan er “People in architecture”, da det er mennesket, der står i centrum for deres arkitektur.

Derfor tænker Arkitema arkitektur i en tæt dialog med bygherre og brugere og fremelsker funktionel, æstetisk samt unik arkitektur. Arkitema arbejder i alle skalaer fra indretning, boliger til byudvikling. Hertil inddragelse af den nyeste viden inden for bæredygtigt byggeri og en helhjertet satsning på 3D-teknologiens nyeste landvindinger.

Læs mere