FIND ARKITEKT

Visning
Billede af Guldberg plads

1:1 landskab ApS

1:1 landskab er en prisvindende dynamisk tegnestue der skaber klassisk moderne landskabsarkitektur. Hos 1:1 landskab man tror på, at ethvert sted kan forvandles til et poetisk brugbart rum, som skaber oplevelser og løfter hverdagen.

1:1 landskab varetager både traditionelle opgaver som private haver, byrums– og landskabsprojekter og større planlægningsopgaver, såvel som procesorienterede projekter. Hos 1:1 landskab arbejdes der med pragmatiske og poetiske løsninger, som er robuste, har en lang levetid og er tilgængelige for alle.

1:1 landskab tænker drift og ressourceforbrug ind i designet, ligesom de arbejder med bæredygtige belægninger, inventar og belysning.

Læs mere
Billede af Tri-circle

3XN A/S

3XN skaber arkitektur for mennesker gennem en kompleks tilgang tilpasset brugere og bygherre. 3XN omdanner vision til virkelighed og stræber til stadighed efter at gøre dagens arbejde til morgendagens arkitektoniske arv.

3XN bygger på den skandinaviske tradition for klar funktionalitet og enkel skønhed. Hvert nyt projekt hviler på skuldrene af de forrige, samtidig med at alt tidligere udfordres.

3XN kombinerer en bred viden om materialer, teknik og brugerbehov med organisatorisk styrke inden for økonomi, projektledelse og udførelse. Det giver 3XN frihed til at flytte grænser og udfordre vanetænkning.

Læs mere
A-PLAN Arkitekter

A-PLAN Arkitekter

A-PLAN Arkitekter arbejder på et bæredygtigt grundlag med at udvikle nutidige boliger og øvrige byggerier i dialog med brugere og bygherrer i alle sammenhænge.

Den dialogrettede metode sikrer et ”fælles ejerskab” til byggeriet. A-PLAN Arkitekter's udgangspunkt i den offentlige byfornyelse har givet en forståelse for brugerinddragelsen, som vi har udviklet til en styrke i vores projekter. Vi har ligeledes tradition for at inddrage de nødvendige rådgivere i team i en konstruktiv dialog.

Det er et grundlæggende element i vores projekter, at der skal etableres en bæredygtig balance imellem miljø, økonomi og det sociale aspekt.

Læs mere
Foto af Vandidrætslegepladsen i Fælledparken

Aagaard Landskab

Aagaard Landskab udvikler enkle, helstøbte og funktionelle uderum. Vi vægter den konstruktiv samtale højt for at sikre langtidsholdbare løsninger med høj arkitektonisk- og brugsmæssig kvalitet samt naturmæssig diversitet.

Vores arbejdsmetode bygger på involverende brugerdialog koblet med analyse af stedets karakter, muligheder og forudsætninger. Vi tilstræber, at projekterne har en lang levetid med balance mellem anlæg og drift. Vi leverer ydelser fra den første skitse til det færdigt byggede anlæg og bistår ligeledes gerne private og kommunale bygherrer med projekt- og procesledelse af udviklings- og anlægsprojekter. Aagaard Landskab har speciale i udviklingsplaner til kirkegårde samt lege-, lærings- og bevægelsesmiljøer til daginstitutioner, skoler og offentlige legepladser.

Læs mere
Mangor & Nagel

AART ARCHITECTS DK EAST A/S

AART er en skandinavisk, full-service arkitektvirksomhed, som yder rådgivning på tværs af skala og sektor. Vi skaber projekter indenfor segmenterne almene og private boliger, erhverv, kultur, sundhed og uddannelse, og yder tværgående rådgivning indenfor byrum- og landskabsdesign, planlægning, spaceplanning, bæredygtighed, miljø, transformation og renovering, design og ikke mindst effektbaseret arkitektur.

Med 280 medarbejdere, som består af bl.a. arkitekter, landskabsarkitekter, konstruktører, antropologer, økonomer og ingeniører, er vi en af Skandinaviens førende, uafhængige arkitektvirksomheder. Fra vores kontorer i Danmark, Norge og Sverige udvikler vi hver dag projekter, som gør en positiv forskel for bygherrer, brugere og samfund.

Vores fundament bygger på viljen til at omsætte visioner til mærkbar effekt.

Læs mere
AART architects the waterfront

AART ARCHITECTS DK WEST A/S

Gennem årene har AART architects udviklet og realiseret en bred vifte af projekter inden for bolig-, undervisnings-, sundheds-, kultur- og kontorbyggeri.

Tegnestuen trækker på 15 års erfaring og arbejder som konsulenter, totalrådgivere og som arkitekter i totalentrepriseregi.

Flere af projekterne har modtaget international hæder og været udstillet på blandt andet Venedig Biennalen og i Europa Parlamentet.
 

Læs mere
Adept

ADEPT ApS

ADEPT udvikler generøse bygninger, byer og landslaber i et tværfagligt team af arkitekter, landskabsarkitekter og urbanister. Tegnestuens projekter udformes i dialog med brugere, bygherre og kontekst gennem en bæredygtig og åben tilgang.

ADEPT blev grundlagt i 2006 og ledes af de tre partnere Anders Lonka, Martin Krogh og Martin Laursen, som i 2017 modtog Nykredits Motivationspris.

Tegnestuens ca. 30 medarbejdere arbejder på tværs af kompetenceområder med et stærkt udgangspunkt for at skabe kreative og innovative arkitektoniske løsninger i komplekse omgivelser. Vores udgangspunkt er projektets egne forudsætninger født af kontekst, historie, program og brugere. Det er et kontinuerligt fokus for os at skabe ny synergi mellem arkitektur og byudvikling. 

Vi mener, at generøse bygninger, offentlige rum, landskaber og byer kan ændre verden. Ikke som enkeltstående ikoniske udsagn, men med en klar tilgang til at skabe bæredygtige by- og bygningsmiljøer. Vores mål er at skabe arkitektur, som tilbyder ny værdi til både brugere og omgivelser. 

Vi udvikler vores projekter gennem intensive studier af en række forskellige løsninger, der langsomt kondenseres til én bærende idé. Forskellige programmer har brug for forskellige løsninger, som udvikles på forskellige præmisser.

Læs mere
Billede af Vesterbro ny skole

AI A/S

Mindre er lig med bedre – er blevet AIs mantra . "Vi er, hvad vi hedder - Vi er arkitekter, og vi er ingeniører. Vi sidder sammen - og vi arbejder sammen, og det er forudsætningen, for at vi kan skabe de bæredygtige løsninger."

AI er en multidisciplinær tegnestue med mange forskellige kompetencer. Den oprindelige ide med tegnestuen var at få arkitektur og ingeniørdesign til at gå op i en højere enhed. Et byggeprojekt er en holdpræstation, hvor der er brug for mange forskellige kompetencer for at skabe et godt resultat. Så hvorfor ikke sidde sammen – når man arbejder sammen.
 

Læs mere
Aim-Byliv

Aim-Byliv

AIM-byliv fokuserer på byudvikling med en menneske-orienteret tilgang og at skabe social bæredygtige byer på tværs. Tegnestuen undersøger brugernes behov og udvikler de rummelige rammer, hvor fælleskaber kan drives bedst.

AIM-bylivs primære fokus er at skabe byrum tilrettet brugere og fremme mental og fysisk sundhed med projekter. Derfor arbejder AIM-byliv aktivt med arkitekturpsykologi og værktøj fra discipliner af samfundskundskab. 

Et andet fokus er social bæredygtighed, hvor lighed, mangfoldighed og sundhed bliver en del af byplanlægning. AIM-byliv engagerer sig derfor i projekterne aktivt ved at inddrage lokale aktører, beboere og interessenter i forandringsprocesser.

Ydelser omfatter bl.a. rådgivning, strategisk konsulentarbejde, skitseforslag og samskabelsesprocesser (borgerinddragelse).

Læs mere
Billede af DSV Landskrona

AK83 Arkitekter A/S

AK83 Arkitekter A/S er attraktive rådgivere og samarbejdspartnere der besidder faglige kompetencer som løser alle aspekter af arkitektrådgivning, og skaber kvalitetsløsninger med vedvarende værdi for kunden, indenfor de aftalte tidsmæssige og økonomiske rammer.

AK83 Arkitekter A/S's omfattende netværk af eksterne konsulenter og samarbejdspartnere sikrer ekspertviden på alle faser og niveauer, uanset opgave type og størrelse.

Læs mere
Billede af privat hus

AMAS ARKITEKTER

Siden midten af 1990’erne har AMAS ARKITEKTER udført opgaver primært indenfor boligområdet omkring nybygninger, ombygninger, tilbygninger og renoveringer af enfamiliehuse og sommerhuse.

Tegnestuen er grundlagt i 1984.

Læs mere
Billede af nybygget villa

Anders Barslund

Anders Barslund is an architecture practice based in Virum, just north of Copenhagen. Our work is characterized by clever definitions of space, visual and spatial connections to the outdoors, and a sophisticated palette of colors and materials. Anders Barslund has an impressive portfolio of new buildings, renovations, and additions.

The studio is constantly studying and exploring architecture and anthropology. These studies push how we design and think about architecture and our experience of space. Our extensive material library is used as an interactive tool throughout the design process, as we consider the entire impression of the spaces we create — how the textures are, how they feel, smell, sound and react to light. During the design process we work through ideas using hand sketches, when getting further into the process, we develop our projects using the most advanced digital tools for 2D drawing, 3D modelling and rendering. 

Læs mere