Foto Sundholm Syd
Sundholm er AIs svar på alment boligbyggeri, der giver ejerskab til beboerne ved at lade dem træffe beslutninger om, hvordan de vil fordele haver og hvor væggene i lejligheden skal placeres.

Tværfaglighed skaber bedre rammer for arkitekturen

Opdateret 09.08.17 |
Af:
Mia Winther-Queen

Foto: AI 

Hos arkitekt- og ingeniørvirksomheden AI betyder samarbejde på tværs af fagligheder helstøbte projekter med fokus på bæredygtighed. Den gode løsning ligger et sted midt imellem kompetencerne hos ingeniørerne og arkitekterne, mener kreativ direktør i AI Tomas Snog.

Det er ikke altid lige let at skulle samarbejde på tværs af brancher og faglig stolthed. Men hos AI har de i over 50 år siden virksomhedens start gjort det til en forretning både at have ingeniører og arkitekter ansat i samme virksomhed. Det har man fordi, byggeprojekter kræver kompetencer fra flere forskellige brancher og ved at have et tæt samarbejde, kan virksomheden komme rundt om både det arkitektoniske og det tekniske tidligt i projekterne. 

"Vores ambition er at have faglig ligevægt mellem ingeniøren og arkitekten. Bæredygtige løsninger i byggeriet finder vi et sted midt imellem os. Det giver os en frihed på projekterne, at vi allerede har vores egne ingeniører, og at vi kan starte samarbejdet mellem de to fag fra begyndelsen. Vi skal ikke sætte et nyt hold hver gang, og det giver kontinuitet i det vi laver," siger Tomas Snog. 

På ét punkt er det især gavnligt for den knap 100 mand store virksomhed, at både ingeniører og arkitekter arbejder i samme firma. Det er, når der skal laves 3D-modeller. Ifølge Tomas Snog har arkitekterne længe arbejdet med 3D-modeller, hvor ingeniørerne har skulle vænne sig til at visualisere et byggeprojekt. 

"Det betyder, at vi får testet nogle ret tekniske ting visuelt, som ingeniørerne har arbejdet på. På den måde får vi fx hurtigt fundet ud af, om et rør skal være synligt, skjules i væggen eller flyttes. Når ting bliver konkrete, kan vi nemmere finde frem til, hvordan vi skal arbejde med dem og på den måde skabe noget, der er æstetisk flot og teknisk funktionelt," siger Tomas Snog.

"Vores ambition er at have faglig ligevægt mellem ingeniøren og arkitekten. Bæredygtige løsninger i byggeriet finder vi et sted midt imellem os." Tomas Snog, kreativ direktør i AI

Samarbejdet skal starte på uddannelserne

Spørger man AI, så er det ikke uvæsentligt at kigge på samarbejdet mellem de forskellige uddannelser, der i sidste ende udklækker de folk, som ender med at arbejde sammen på de enkelte byggeprojekter. Herunder ingeniør- og arkitektuddannelserne. 

Derfor har AI startet et nyt samarbejde med KADK og DTU. Samarbejdet betyder, at AI både har praktikanter fra KADK og DTU, som i deres praktiktid på AI skal lave flere projekter sammen. 

Det skal styrke deres kompetencer i netop samarbejde. 

"Det er jo lidt besynderligt, at arkitekter og ingeniører bruger fem år på at lære hver sit fag, og når de er færdige, skal de arbejde sammen resten af livet. Derudover findes der en fremtidig ressource for os, hvis vi ender med at få nogle færdiguddannede arkitekter og ingeniører som har flere kompetencer," siger Tomas Snog. 

Samarbejdets overordnede tema er bæredygtighed. Det betyder, at AI stiller deres bæredygtighedskompetencer til rådighed for de to uddannelsesinstitutioner. Derudover laver KADK tre udstillinger, hvor AI skal bedømme og uddele en bæredygtighedspris for de bedste projekter. Første gang prisen uddeles er fredag den 1. september 2017 på KADKs udstilling for cirkulær økonomi. 

"Det er væsentligt, at uddannelserne får et større fokus på bæredygtighed. Det har KADK blandt andet gjort med deres seneste afgangsudstilling, hvor alle projekterne tog udgangspunkt i FNs 17 Verdensmål. Men derudover er det også vigtigt, at vi som virksomhed rækker en hånd ud til skolerne i stedet for bare at være utilfredse med de kompetencer, som de studerende har. Derfor er det vigtig for os at samarbejde med uddannelsesinstitutionerne," siger Tomas Snog. 

Bæredygtighed skal komme alle steder fra

Hos AI oplever man, at bygherre kan have svært ved se værdien af fx virksomhedens tværfaglighed eller fokus på bæredygtighed. Det er simpelthen for langsigtet. Skal bygherrerne hurtigst muligt sælge boliger, hoteller eller lignende videre, så betyder et godt indeklima eller et stabilt tværfagligt samarbejde mindre.

I øjeblikket arbejder AI med opførelsen af 50.000 kvm nybyggeri, en lang række boliger, 10 hoteller og flere skoleprojekter, og selvom det er her, virksomhedens primære forretning ligger, så er det også vigtigt, at der bliver investeret i fremtiden. 

"Vi har en god forretning nu, men det er alligevel vigtigt, at vi investerer i fremtiden. Derfor forsøger vi blandt andet at få bæredygtighed ind i alle dele af vores virksomhed. Det kan vi blandt andet gøre i samarbejdet med skolerne, selvom vi måske ikke tjener penge på det lige nu. Det er en investering. Bæredygtighed er en bevægelse, og vi kan ikke være alene om at sætte det på dagsordenen. Det skal strømme igennem projekter og brancher," siger Tomas Snog. 

Derfor mener Tomas Snog også, at det er værdifuldt for arkitektvirksomhederne at være bedre til at kommunikere, hvilke kompetencer de besidder, som kan skabe værdi for bygherre. Og ikke mindst skal virksomhederne huske at stille krav til deres bygherre.