Nyt Rosenhøj

Dato 02.10.20 |
Af:
Sacha Mortensen

Foto: EFFEKT

Nyt Rosenhøj er et stærkt forbillede for helhedsorienteret og bæredygtig transformation af et tidligere udsat boligområde. Den fysiske og sociale revitalisering har gjort det attraktivt at være beboer i Rosenhøj, skabt plads til det gode byliv og ført områdets udvikling ind i en positiv spiral.

Ud fra visionen om at skabe én samlet bydel i Viby Syd er det lykkedes at skabe et fysisk og socialt identitetsløft gennem fornyelsen af boligområdet Rosenhøj. Gennem en lang række sociale indsatser, og ved at variere boligudbuddet, forbedre infrastrukturen med nye boliggader og stisystemer, indføre nye kvarterinddelinger og identitetsskabende elementer, er det lykkedes at forbedre området både økonomisk, miljømæssigt og socialt.

Visionen for omdannelsen af Rosenhøj involverer også en energimæssig fremtidssikring af den eksisterende boligmasse. I forlængelse af arbejdet med identitetsskabende facader er klimaskærmenes isoleringsegenskaber derfor opgraderet og gamle ventilationsanlæg erstattet med nye. I dag genanvendes op mod 85-90% af den overskydende varme i bebyggelsen, og Rosenhøjs samlede energiforbrug er nedsat med 50%.

"Andelen af unge, der ikke har eller er i gang med en uddannelse, er faldet med 62% siden 2013, andelen af voksne udenfor arbejdsmarkedet med 19% siden 2006, andelen af børn udenfor fritidstilbud med 7,2% siden 2011 og andelen af modtagere med helbredsbetinget overførselsindkomst med 9,6% i samme årrække," Rosenhøjs Boligsociale Årsrapport 2017, udarbejdet af Det Boligsociale Fællessekretariat.

Anlagte kvartertorve fungerer som moderne landsbytorve, nye altaner på den eksisterende bebyggelses gavle skaber naturlig overvågning og visuel kontakt, og nedrivning af opgange i fire af de gamle blokke skaber udsyn til nabokvarterene.

Rosenhøj. Foto: Arkitema