Virksomheder får adgang til at belønne studerende

Opdateret 14.09.18 |
Af:
Karen Sejr

Ny lov giver virksomheder adgang til at udbetale en erkendtlighed på op til 3.000 kr. om måneden til studerende, der er i ulønnet praktik som led i en videregående uddannelse.

I en årrække har det været praksis blandt arkitektvirksomheder at udbetale en mindre løn til studerende i ulønnet praktik ved siden af den studerendes SU. Dette har vist sig at være i strid med reglerne, hvorefter der ikke må udbetales løn i forbindelse med praktik, med mindre der er tale om lønnet praktik.

Mange virksomheder ønsker imidlertid at honorere den studerendes indsats under ulønnede praktikophold og projektorienterede forløb. Derfor har Folketinget efter pres fra DI vedtaget en lov, der gør det muligt for virksomhederne at udbetale en erkendtlighed på maks. 3.000 kr. om måneden.

Det er frivilligt for virksomhederne, om de vil udbetale en erkendtlighed. Erkendtligheden kan udbetales uafhængigt af den studerendes SU.

Læs mere

Få nyheder om personale direkte i din postkasse

Har du tilmeldt dig nyhedsbrevet Personale-Update, som ugentlig udsendes af DI? Hvis du har ansatte, er det en god idé. Der orienteres løbende om nye afgørelser, nye regler, kurser mv.

Tilmeld dig Personale-Update