Landskabet kan skabe liv

Opdateret 06.06.17 |
Af:
Mia Winther-Queen

Foto: byMUNCH by- og landskabsdesign

byMUNCH by- og landskabsdesign kan godt lade belægningen ligge til fordel for genbrug og aktivitetselementer. Det handler om at bruge ressourcerne på at lave de funktioner, der skaber liv. 

byMUNCH fokuserer på genbrug, grønne områder og aktivitetselementer. Hvordan et projekt i sidste ende udformer sig afhænger i høj grad af de borgere, der skal bruge det. 

"Det giver ikke mening at lave en skatebane, hvis der ikke er nogen, der ønsker sig den. Man skal finde de behov, der er i byen, og det gør vi ved at spørge dem, der skal bruge det sted, vi skaber. Folk strømmer ikke automatisk ud til et sted i byen, der skal være nogle funktioner, som de kan se sig selv i. Vi spørger aldrig folk om, hvad de kan lide, men om hvilke funktioner, de kunne tænke sig," siger indehaver af byMUNCH Anita Munch. 

Projekter som Galten Midtby, som fik Skanderborg Arkitekturpris 2016, og Storegade i Randers er eksempler på, hvordan landskabsarkitekterne arbejder med at skabe aktive byrum. 

"Traditionelt set, når man skaber et udeareal, så vælger man ofte at spare alt inventar væk for så til gengæld at lave en rigtig flot ny dyr belægning. Dette er vi i protest imod, for man tager alt det væk, der egentligt er med til at skabe liv i byrummet. Vi vælger ofte at lade de eksisterende fliser ligge og fokuserer på inventar og funktioner. Det er altid en prioritering, og i byggeprojekter skal man ligge ressourcerne der, hvor de giver mest mening," siger Anita Munch

"For os er det mest bæredygtige vi kan at skabe steder, der bliver brugt. Hvis man ønsker sig en ting og bruger den meget, så passer man også godt på den, og derved holder den længere og er relevant i længere tid"

- Anita Munch.

byMUNCH-løsningen ligger i funktionen

Som med Galten Midtby og Storegade i Randers er fokus blev taget væk fra belægningen, og krudtet er i stedet brugt på synlighed og de funktioner, som landskaber kan indeholde. 

"I Randers omprioriterede vi deres projekt, så vi brugte færre penge på belægning og flere på elementer, der kan skabe liv døgnet rundt, samt være med give stedet et særligt image, som f.eks. steder til socialt ophold," siger Anita Munch og fortsætter.

"I Galten ville borgerne gerne have et naturligt samlingssted med plads til byfest, udstilling, overdækket cafeområde og marked så man kunne afholde alle byens fælles arrangementer. De unge ville gerne have et hæng-ud sted. Vi har på baggrund af borgernes ønsker skabt en fælles plads, der binder byen sammen og opfylder borgernes ønsker. Til stedet er der bl.a. designet et overdække, særligt lys, scene, festplads, espalier og nye bænke. Bænkene fungerer lidt som Tetris, hvor du sammensætter dem på forskellige måder, så de både kan bruges til at sidde og ligge på. Vi har haft fokus på at designe unikke elementer, der er med til at skabe liv og image i byen."

Både byMUNCH Bænkserien skabt til Randers bymidte og Add+ bænkserien som blev designet til Galten midtby er efterfølgende kommet i produktion hos Hitsa a/s.

Genbrug giver flere ressourcer

For byMUNCH handler det også om at genbruge de ressourcer, der er til rådighed i den eksisterende kontekst. I Bispehaven i Aarhus starter virksomheden på et tryghedsskabende projekt, der skal gøre udearealerne til nye fællesskaber og være med til at skabe aktivitet og omdanne området til en ny grøn bydel. 

"Belægning skaber ikke i sig selv aktivitet, derfor fokuserer vi på at bruge de eksisterende elementer i konteksten på en ny måde. Vi tager for eksempel de klassiske beton gangbroer ned og bruger dem over nye rekreative grønne vådområder. Så i fremtiden er det ænderne, der skal dukke hovedet og ikke beboerne, der skal føle sig utrygge ved at gå under de mørke betonbroer," siger Anita Munch. 

Bæredygtighed og genbrug er ligesom aktivitet og brugerinddragelse en vigtig del af den måde byMUNCH arbejder med deres projekter på. 

"Det giver god mening for os at kombinere genbrug, grønne områder og brugerinddragelse i alle vores projekter. Det gør, at vi ikke skaber et projekt, der ikke har nogen naturlige brugere. For os er det mest bæredygtige vi kan lave i virksomheden at skabe steder, der bliver brugt. Hvis man ønsker sig en ting og bruger den meget, så passer man også godt på den, og derved holder den længere og er relevant i længere tid," siger Anita Munch.