Billede af Lene Espersen ved Building Green 2015.

Lad det blive et energi- og klimavalg!

Opdateret 08.05.19 |
Af:
Karen Sejr

Udlændinge, pension og klima vil være blandt de emner, som politikerne vil debattere mest hen imod valget den 5. juni. Danske Arkitektvirksomheder har en række anbefalinger til folketingskandidaterne, der især vedrører energi og klima.

På Grundlovsdag, den 5. juni, fejrer vi demokratiet, og denne gang skal vi også til stemmeurnerne. Vi har i den anledning i Danske Arkitektvirksomheder udarbejdet en række anbefalinger til de opstillede folketingskandidater.

Vi opfordrer til

  1. At der skal udarbejdes en klimalov, der inddrager byggeriets betydning i forhold til energiforbrug og effektivisering.
  2. At politikerne får fokus på kvaliteten og bæredygtigheden i offentligt byggeri med særlig opmærksomhed på totaløkonomi/levetidsomkostninger og cirkulær økonomi.
  3. At kigge vores udbudsregler efter i sømmene, så der bliver mere plads til innovation og mulighed for at unge og nystartede virksomheder, kan byde ind på offentlige opgaver. Dette indgår også i vækstudspillet for de kreative erhverv, og er desuden en del af Regeringens udmøntning af forslagene, der er offentliggjort for nylig.

Danske Arkitektvirksomheder og vores medlemmer er klar på at tage imod udfordringerne. Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder uddyber:

”Vi synes, at det er vigtigt, at alle politikere – uanset partifarve – forholder sig til det faktum, at byggeriet er helt centralt, hvis Danmark skal nå sine internationale forpligtelser på energi- og klimaområdet og på den samfundsøkonomiske mest rentable måde." 

”Vi synes, at det er vigtigt, at alle politikere forholder sig til det faktum, at byggeriet er helt centralt, hvis Danmark skal nå sine internationale forpligtelser på energi- og klimaområdet og på den samfundsøkonomiske mest rentable måde," Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder.

”Byggeriet står for 40 % af energiforbruget i Danmark. Det er altså meget! Men det gode er, at vi faktisk godt kan gøre noget ved det, men det kræver en energipolitik og nogle ambitiøse mål, der ikke kun handler om fossilfri energi, men som også stiller krav til nuværende og kommende byggeri i forhold til CO2-aftryk. Den billigste energi er den vi ikke bruger, og derfor skal energirenovering og energieffektivisering fylde mere i Danmarks målopfyldelse. Samtidig opfordrer vi til at man sætter ambitiøse mål for 2030, 2040 og 2050 så vi sikrer progression i den grønne omstilling." 

Vi håber, at regeringen, uanset partifarve, vil sætte handling bag anbefalingerne.