Kontingent

Opdateret 20.12.19

Kontingentet 2020 beregnes på grundlag virksomhedens honoraromsætning i senest afsluttede kalenderår. Er det beregnede kontingent lavere end minimumskontingentet betales minimumskontingent for den relevante medlemskategori.

Medlemsvirksomheder, der har ansatte og/eller flere indehavere skal også være medlem af Dansk Industri (DI) og vil derfor modtage kontingentopkrævninger både fra Danske Arkitektvirksomheder og fra DI. Enkeltpersonsvirksomheder behøver ikke at have medlemskab af DI. Medlemmer i Grønland og Færøerne kan kun være medlem af Danske Arkitektvirksomheder.

Kontingenterne opkræves med 1/4 hvert kvartal.

Første kvartal 2020 opkræves kontingentsatser godkendt på Generalforsamlingen april 2019. Se satser nedenfor:

N.b. Evt. indeksregulering for hele 2020 fremlægges på næstkommende Generalforsamling i 2020.

1. Enkeltpersonsvirksomheder

Omsætningsbaseret kontingent jf. pkt. 2 nedenfor, dog minimum

6.960 kr.

2. Omsætningsbaseret kontingent

Beregnes for alle medlemmer,

Af omsætningen under 17.579.072 kr.

0,42 %

+ af omsætningen fra 17.579.072 kr. -  29.298.453 kr.

0,20 %

+ af omsætningen fra 29.298.453 kr. - 121.200.000 kr.

0,10 %

+ af omsætningen over 121.200.000 kr.

0,08 %

Medlemsvirksomheder, der har ansatte og/eller flere indehavere er minimumskontingentet fastsat til 1.785 kr., herudover kommer kontingentet til medlemskab af DI.

3. B-associerede medlemmer

Virksomheder, hvor der i ejerskab og/eller daglig ansvarlig ledelse ikke indgår personer der opfylder kravene om 5 års anciennitet, heraf mindst 2 år som selvstændig eller ansvarlig leder, betegnes som B-associerede.

På alle satser for B-associerede ydes 10 % rabat.

4. Virksomheder i Grønland og Færøerne betegnes som GF-associerede. 

For GF-associerede medlemmer ydes 33 % rabat på både omsætningsbaseret kontingent og minimumskontingent jf. pkt. 2.

5. Højeste kontingent

Uanset ovenstående kontingentsatser skal ingen medlemmer betale mere end 468.775 kr.

6. Kontingent til Dansk Industri ( DI)

Kontingent til DI er for 2019 uændret 0,24% af lønsummen, dog med uændret minimumskontingent på 5.175 kr. DI har dog samtidigt fastsat et maksimalt kontingentgrundlag på i gennemsnit en lønsum på 480.000 for de ansatte medarbejdere, hvilket i praksis gør DI kontingentet ca. 10 % billigere for mange medlemsvirksomheder i DANSKE ARK. Kontingentet opkræves direkte af DI. Der betales ikke kontingent af løn til indehavere.

7. Industriens Barselsfond

Medlemmer af DI bliver automatisk medlem af Industriens Barselsfond, og samtidigt udmeldt af den lovbestemte barselsfond barsel.dk. Bidraget udgør i 2019 0,23 % af den kontingentpligtige lønsum jf. pkt. 6. Til gengæld spares bidraget til barsel.dk på 950 kr. pr. medarbejder. Industriens Barselsfond har langt højere refusionssatser end barsel.dk og dækker dermed arkitektbranchens typiske barselsudgifter langt bedre end barsel.dk.