Kontingent

Opdateret 29.04.24

Kontingentet til Danske Arkitektvirksomheder beregnes på grundlag af virksomhedens honoraromsætning i senest afsluttede kalenderår. Hvis det beregnede kontingent er lavere end minimumskontingentet, skal der betales minimumskontingent for den relevante medlemskategori. Nye medlemsvirksomheder betaler fra 1.966 kr.

Dit kontingent til Danske Arkitektvirksomheder beregnes på grundlag af din virksomheds honoraromsætning i senest afsluttede kalenderår.

Hvis der er ansatte og / eller flere indehavere i og af virksomheden, skal I også være medlem af Dansk Industri (DI).

Kontingentet opkræves ikke samlet, og du vil derfor modtage kontingentopkrævninger både fra Danske Arkitektvirksomheder og fra DI. Enkeltpersonsvirksomheder behøver ikke at have medlemskab af DI, men kan godt vælge også at være medlemmer af DI. Arkitektvirksomheder i Grønland og Færøerne der er medlem af Danske Arkitektvirksomheder, kan ikke være medlem hos DI, uanset om der er ansatte og/eller flere indehavere.

Kontingenterne opkræves hvert kvartal.

Introduktionspris for nytegnet medlemskab af Danske Arkitektvirksomheder er det første år fra 1.966 kr.

1. Enkeltpersonsvirksomheder

Omsætningsbaseret kontingent jf. pkt. 3 nedenfor, minimum første 1 år

Efterfølgende år, minimum  

1.966 kr.

7.706 kr.

2. Medlemsvirksomheder, der har ansatte og/eller flere indehavere

Omsætningsbaseret kontingent jf. pkt. 3 nedenfor, minimum

Herudover kommer kontingentet til medlemskab af DI, jf. pkt. 7

1.966 kr.

 

3. Omsætningsbaseret kontingent

Beregnes for alle medlemmer,

Af omsætningen under 19.344.373 kr.0,42 %
+ af omsætningen fra 19.344.373 - 32.240.622 kr.0,20 %
+ af omsætningen fra 32.240.622 - 133.370.983 kr.0,10 %
+ af omsætningen over 133.370.983 kr.0,08 %

 

4. B-associerede medlemmer

Virksomheder, hvor der i ejerskab og/eller daglig ansvarlig ledelse ikke indgår personer der opfylder kravene om 5 års anciennitet, heraf mindst 2 år som selvstændig eller ansvarlig leder, betegnes som B-associerede. Kontingent er som ovenfor.

5. Virksomheder i Grønland og Færøerne betegnes som GF-associerede. 

For GF-associerede medlemmer ydes 33 % rabat på både omsætningsbaseret kontingent og minimumskontingent jf. pkt. 3.

6. Koncernforbundne virksomheder

Koncernforbundne medlemsvirksomheder kan vælge fælles behandling af kontingent til DANSKE ARK mod at hæfte solidarisk for deres forpligtelser over for DANSKE ARK.  Kontingentet beregnes på baggrund af den samlede omsætning i koncernens arkitektafdelinger. Denne bestemmelse omfatter kun selskaber, der i henhold til aktieselskabslovens § 2 udgør en koncern.

7. Kontingent til Dansk Industri ( DI)

Kontingent til DI er 0,24% af lønsummen, med  minimumskontingent på 5.580 kr. DI har dog samtidigt fastsat et maksimalt kontingentgrundlag på i gennemsnit en lønsum på 503.000 kr. for de ansatte medarbejdere, hvilket i praksis gør DI kontingentet ca. 10 % billigere for mange medlemsvirksomheder i DANSKE ARK. Kontingentet opkræves direkte af DI. Der betales ikke kontingent af løn til indehavere. Kontingentet opkræves direkte af DI. Virksomheder under 5 år gamle og som har ansat sin første medarbejder eller er ved at gøre det og endnu ikke har tegnet overenskomst kan få 1 års gratis medlemskab af DI.

Læs mere her

8. Industriens Barselsfond

Medlemmer af DI bliver automatisk medlem af Industriens Barselsfond, og samtidigt udmeldt af den lovbestemte barselsfond barsel.dk. Bidraget udgør i 0,26 % af den kontingentpligtige lønsum jf. pkt. 7. Til gengæld spares bidraget til barsel.dk på 1.150 kr. pr. medarbejder. Industriens Barselsfond har langt højere refusionssatser end barsel.dk og dækker dermed arkitektbranchens typiske barselsudgifter langt bedre end barsel.dk.