Foto: Anders Strange, AART architects
Anders Strange, AART architects

Et samfund i vækst er arkitekters levegrundlag

Opdateret 28.06.17 |
Af:
Mia Winther-Queen

Foto: Jørgen True

Anders Strange, AART architects, er ny formand for DIs næststørste regionale forening - DI Østjylland. Han skal være med til at drøfte erhvervsplanerne for hele regionen, og det kan få stor indflydelse på arkitektbranchens vilkår. 

Som tidligere næstformand i DI Østjylland og næstformand i bestyrelsen hos Danske Arkitektvirksomheder gennem 10 år har Anders Strange, partner i AART architects, godt styr på organisationsarbejdet. Men kan en arkitekt være formand for DI Østjylland, der er DIs næststørste regionale medlemsforening med 1.000 medlemmer? Svaret er ja. 

"Vi kan, som arkitekter, blive endnu mere professionelle end vi er nu, ligesom vi kan blive dygtigere til at fortælle og vise, hvad vi kan. Vi skal kort og godt blive bedre forretningsfolk. Vi er som arkitekter vant til at arbejde med at forløse visioner og opgaver. Vi tænker projekter ind i helheder, som skaber værdi for mange mennesker, og det kan jeg bruge, når vi skal drøfte erhvervsplaner med politikerne og de øvrige branche organisationer," siger Anders Strange. 

"Det handler om at få dannet de rigtige rammer for erhvervslivet." Anders Strange, partner, AART architects

Danne de rigtige rammer for erhvervslivet

Regionale og kommunale erhvervsplaner omhandler alt fra infrastruktur, uddannelsestilbud og nybyggeri. Ifølge Anders Strange kan det alt sammen have indflydelse på arkitektbranchen. 

"Det handler alt sammen om at få dannet de rigtige rammer for erhvervslivet. Og ja, det har indflydelse på vores arbejde som arkitekter, hvis E45 motorvejen er skyld i, at ingen har lyst til at bo i Aarhus eller de omkringliggende kommuner. Hvis ingen flytter til byen, så er der heller ikke arbejde til arkitekterne. Et samfund i vækst er vores levegrundlag, og derfor er det vigtigt, at vi er med til at påvirke rammerne for samfundets vilkår," siger Anders Strange.

Danske Arkitektvirksomheder blev en del af DI for tre år siden. Medlemskabet handlede om – og handler om -  at styrke rådgivernes stemme og forbedre vilkårene i branchen. Det er første gang nogensinde, at en arkitekt har en formandspost i DI. 

"Jeg gik ind i DI Østjylland af samme årsag, som jeg dengang gik ind i Danske Arkitektvirksomheders bestyrelse. Vi skal prøve at forbedre vores vilkår og som minimum fastholde vores konkurrenceevne. Sammen med andre erhverv bliver stemmen større, og vi kan løfte erhvervene både regionalt og kommunalt," siger Anders Strange.