illustration om webinar

Dialogmøde med Københavns Kommune

Dato 01.11.21 |
Af:
Rikke Friis

Illustration: Danske Arkitektvirksomheder

Danske Arkitektvirksomheder er gået sammen med DI Byggeri Hovedstaden, FRI og Teknik- og Miljøforvaltningen om at invitere til online dialogmøde om byggesagsbehandlingen i Københavns Kommune. 

Formålet med mødet er dels at åbne op og give et indblik i forvaltningens processer fra ansøgning om byggetilladelse til færdigmelding og ibrugtagningstilladelse, og dels at skabe rum for dialog om, hvad der kan forbedre processerne fra et virksomhedsperspektiv. Chatten er åben under begge møder, så du har mulighed for, at stille spørgsmål og give input til kommunens processer undervejs.

Mødet er online og er fordelt på to datoer:

  • Indledende byggesagsbehandling den 27. oktober kl. 8.00-9.30 
  • Afsluttende byggesagsbehandling den 1. november kl. 14.00-15.30 

Vi håber på mange deltagere, og at dialogen om byggesagsbehandlingen kan hjælpe med at skabe bedre sagsforløb og nedbringe sagsbehandlingstiderne.

Det er gratis at deltage, og du kan tilmelde dig til begge møder her