Foto

Bedre, hurtigere og billigere håndtering af byggebranchens tvister - er det muligt?

Dato 31.08.22 |
Af:
Preben Dahl

Vær med når en række erfarne aktører - såvel bygherrer, rådgivere og forskere som advokater og voldgiftsdommere - vil sætte fokus på de typiske årsager til, at mange byggesager rammes af omfattende tvister og ikke stoppes i tide. Hvad er det, der går galt i byggesagerne? Kan de undgås eller løses, før de kommer til voldgiftsretten? Spiller forsikringsselskaberne med?

Danske Arkitektvirksomheder og FRI afholder konference om byggebranchens tvister. For hvorfor er konfliktniveauet så højt, og hvordan kan branchen lære at håndtere konflikterne på en mere hensigtsmæssig måde.

Dagen indeholder en perlerække af interessante indlæg fra alle sider af bordet, både bygherrer, rådgivere, advokater, voldgiftsdommere og universitetsfolk vil give deres syn på de mange konflikter. Fra arkitektbranchen kommer arkitekt og bygherrerådgiver Kim Christiansen som har stor indsigt i, hvad parterne kan gøre før en tvist bliver til en voldgiftssag.

Professor dr. Jur. Frederik Waage runder dagen af med et spændende indlæg om det offentlige som procespart. 

Hele programmet ser således ud:

10.00  Velkomst v/advokat og moderator Kurt Bardeleben

10.05  The Perfect Storm - de 10 typiske årsager til, at det går galt i en byggesag v/Kim Haugbølle, Ph.D., Build Aalborg Universitet

10.40  Er der forskel på konflikter, alt efter om der er tale om en privat eller offentlig bygherre? Og hvad kan parterne gøre for at reducere omfanget af tvister? v/Finn Bloch, underdirektør, Nye Grønne Værksteder, DSB

11.15  Pause

11.25  Hvilke faktorer udløser tvister, og hvordan vil de kunne forebygges? v/ Liselotte Christensen, project director, COWI

12.00  Hvad kan parterne gøre for at løse tvister, før de udvikler sig til voldgiftssager? v/Kim Christiansen, bygherrerådgiver og voldgiftsdommer, Arkitektfirmaet Kim Christiansen

12.35  Frokostpause

13.20  Hvad kræves der for, at forsikringsselskaberne vil bidrage til en forligsmæssig løsning af en tvist? Hvad er de typiske årsager til, at tvister ikke forliges men må løses ved rettens hjælp? v/Klaus Kastrup Larsen, advokat og repræsentant for forsikringsselskaberne i voldgiftssager

13.55  Kunne sagerne blive skåret bedre til i forhold til tidsforbrug, krigeriskhed og oppustning? v/Katja Høegh, voldgiftsdommer og landsdommer

14.30  Pause

14.45  Det offentlige som procespart v/Frederik Waage, professor ved Syddansk Universitet

15.45 Tak for i dag v/Kurt Bardeleben

Invitation til konference om byggebranchens tvister