+2 uddannelsesforløb

Dato 09.02.21 |
Af:
Karen Sejr

Har du medarbejdere der har brug for at få suppleret arkitektfagligheden med viden om ansvar, processer, økonomi og jura, så starter der et nyt +2-efteruddannelsesforløb op for arkitekter i starten af februar 2021.

+2 er et efteruddannelsesforløb for arkitekter med minimum ét års erfaring fra en arkitektvirksomhed. Efteruddannelsen giver kursisterne mulighed for at supplere den arkitektfaglige viden med teori og praksis, som kan bruges direkte i arkitektvirksomhederne.

Der starter et nyt forløb op i februar 2021. Tilmeldingsfristen er tirsdag den 12. januar 2021.

Flere af Danske Arkitektvirksomheders medlemmer anbefaler uddannelsesforløbet, og hos Dorte Mandrup A/S har man endda integreret efteruddannelsesforløbet i virksomhedens efteruddannelsespolitik. Frants Nielsen, Managing Director hos Dorte Mandrup A/S uddyber: 

"Hos Dorte Mandrup er +2 en integreret del af vores kompetenceudvikling. Det kræver en enorm indsats at professionalisere sig, og tegnestuerne har ikke ressourcer til alene at lave et mesterlæreforløb, som sikrer en systematiseret indføring i praksis. Derfor mener vi, at det er essentielt med en uddannelse som +2, der sætter viden om byggeriets processer, faser, økonomi, parter osv. i system."

"...tegnestuerne har ikke ressourcer til alene at lave et mesterlæreforløb, som sikrer en systematiseret indføring i praksis. Derfor mener vi, at det er essentielt med en uddannelse som +2, der sætter viden om byggeriets processer, faser, økonomi, parter osv. i system." Frants Nielsen, Managing Director, Dorte Mandrup A/S

Forløbet giver et overblik over fagets parter, aftaleforhold, økonomi og jura i byggesager og dermed et grundigt teoretisk kendskab til fagets mange facetter, herunder roller og ansvar samt processer og opgaver i projektsammenhæng. Et overblik mange - måske især nyuddannede og yngre medarbejdere - kan have brug for. Hos Vilhelm Lauritzen Arkitekter er man også glad for tilbuddet og sender løbende medarbejdere afsted på efteruddannelsen. Direktør Gyrithe Saltorp, Vilhelm Lauritzen fortæller:

"+2 styrker den enkelte medarbejders faglighed og giver en bredere og mere helhedsorienteret forståelse af, hvad der driver byggeriets forskellige aktører. Uddannelsen giver medarbejderen en mere helhedsorienteret forståelse af byggeriets interessenter. Med den viden oplever vi, at kursisterne opnår kompetencer og lyst til at sætte sig for bordenden. Derfor sender vi løbende unge medarbejdere på +2."

Uddannelsens forløb og indhold

+2 forløbet fordeler sig på fire moduler og i alt 16 undervisningsdage under temaerne Forretning & Organisation, Projektering, Ledelse & Specialer og Byggeriets udførelse.

Der vil bl.a. blive undervist i:

  • Bygherren, procesledelse og brugerinddragelse
  • Byggeriets faser (ydelsesbeskrivelser)
  • Projekt- og projekteringsledelse
  • Bæredygtighed
  • Byggeriets ibrugtagning

Uddannelsen er udviklet af Danske Arkitektvirksomheder, FAOD, Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering, Arkitektskolen Aarhus og Arkitektforeningen i tæt samarbejde og dialog med flere af landets tegnestuer. Den praktiske planlægning, afvikling og koordinering varetages af Arkitektforeningen.

Tilmelding og nærmere oplysninger om +2