Ny ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning i høring

Opdateret 26.06.19 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Bygherreforeningen er ved at lægge sidste hånd på den længe ventede Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning, som nu sendes i høring. Herudover vil der blive afholdt en høringskonference hos Bygherreforeningen torsdag den 27. august.

ABR 18 og Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 forudsætter, at bygherren bliver bedre til at beskrive de ydelser, som de projekterende rådgivere skal levere - herunder en mere realistisk sammenhæng mellem ambitionsniveau og budget. Bygherren skal derfor, udover budgettet, også oplyse forudsætningerne for budgettet, eksempelvis kvalitetsniveau, risici og indeks mv.

Ikke alle bygherrer har de nødvendige kompetencer til at opfylde disse krav, og bygherrerne søger derfor i vidt omfang rådgivning hos en bygherrerådgiver.

Danske Arkitektvirksomheder har derfor i tæt samarbejde med Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Bygherreforeningen udarbejdet forslag til en ny Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning, der implementerer de krav, som  ABR 18 og Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 stiller til bygherrerne. Parallelt med Ydelsesbeskrivelsen arbejdes der også med en vejledning. Revisionen af Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning er finansieret af Realdania.

Udkast til Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning og vejledningen sendes nu i høring.

Tirsdag den 27. august 2019 afholdes desuden en høringskonference hos Bygherreforeningen, og onsdag den 28. august 219 på Hotel Marselis, Strandvejen 25, Aarhus.
Hold derfor øje med nyhedsbrevet i august for mere information om høringen, herunder tilmelding.

Eventuelle bemærkninger til Høringsudkastene skal være modtaget senest mandag den 2. september 2019 på yb@frinet.dk.

Du finder høringsnotatet, Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning og vejledningen herunder.

Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning
Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning (vejledning)
Høringsnotat