Præmiefordeling ved projektforsikringer

Opdateret 24.05.24

Når der tegnes projektforsikringer skal præmiefordelingen beregnes på baggrund af dels risiko for de enkelte rådgiveres område, dels honorarets fordeling. Endvidere kan der være behov for at korrigere indbyrdes hvor selvrisikofastsættelsen indebærer væsentlige ulemper for en eller flere men fordele for andre af rådgiverne.

Vi har til brug for fordelingen af præmieudgiften udarbejdet et regneark, der baserer sig på forsikringsselskabernes risikovurderinger.

Regnearket kan bruges umiddelbart til fordeling af en præmie, hvor der alene skal beregnes betaling fra de enkelte rådgivere. Fordeling på baggrund af præmie og risiko er det mest retfærdige.

I sager, hvor bygherren kompenserer rådgiveren i forhold til den sparede præmie på egen løbende forsikring skal det supplerende vurderes om nogle af rådgiverne får uforholdsmæssig stor eller lille refusion, fordi rådgivernes egen forsikring grundet selvrisikovalg enten har en forholdsmæssig lille eller forholdsmæssig stor præmie.

Denne kompensation er ikke medtaget i regnearket, da den skal vurderes og aftales individuelt.

Fordeling af præmie mellem rådgiverne ved projektforsikring