Foto fra generalforsamling 2018
I 2018 afholdte Danske Arkitektvirksomheder generalforsamling og efterfølgende temamøde på Campus Carlsberg. I år bliver det i Industriens Hus.

Generalforsamling 2020

Dato 23.04.20 |
Af:
Karen Sejr

Danske Arkitektvirksomheder afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. april. På grund af smittefare vil vi opfordre vores medlemmer til ikke at møde op. I stedet kan du som medlem følge med virtuelt via et link, som vi udsender pr. mail to dage inden arrangementets afholdelse.

Vi vil i samme mail orientere om, hvordan det bliver muligt at stille spørgsmål og kommentere løbende, imens arrangementet bliver afholdt. Det vil desværre ikke være muligt at stemme virtuelt. Hvis du gerne vil stemme - uden at være fysisk tilstede - vil vi derfor foreslå, at du kontakter sekretariatet på forhånd, således at vi kan anvise en person til, hvem en fuldmagt med stemmeinstruktion kan afgives.
 
For de medlemmer som på trods af ovennævnte opfordring vælger at møde op personligt, er der registrering fra kl. 11:30, og generalforsamlingen går i gang kl. 12:30, hvor dørene lukkes.
 
På den ordinære generalforsamling skal medlemmerne bl.a. godkende foreningens årsregnskab for 2019 og budget for 2020 samt vælge repræsentanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen håber på forståelse for denne anderledes situation og ser frem til en stor, virtuel medlemsdeltagelse.

I forlængelse af generalforsamlingen havde vi oprindeligt planlagt et Klimatopmøde og en fest om aftenen, hvor vi sammen skulle fejre Danske Arkitektvirksomheders 60 års fødselsdag. Disse arrangementer udskydes. Vi håber på at kunne gennemføre dem i efteråret 2020.

Tilmelding

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig, hvis man udelukkende ønsker at følge generalforsamlingen virtuelt.
 
Hvis du alligevel ønsker at melde dig til generalforsamlingen med fysisk fremmøde, kan du benytte linket her. Deadline for tilmelding er mandag den 20. april 2020. Vi forbeholder os ret til at aflyse generalforsamlingen, hvis der tilmelder sig flere til fysisk fremmøde end tilladt i henhold til myndighedernes forsamlingsregler.

Generalforsamlingsmateriale

Du finder materialet til generalforsamlingen herunder. Hvis du har spørgsmål til generalforsamlingen, kan du skrive til Ulla Michael på um@danskeark.dk.

Invitation til Generalforsamling 2020 - Danske Arkitektvirksomheder
Fuldmagtsblanket til Danske Arkitektvirksomheder's Generalforsamling 2020
Årsrapport 2019 - Danske Arkitektvirksomheder
Budget 2020 - Danske Arkitektvirksomheder