LOG IN

FIND ARKITEKT

Company interest
Visning
Piktogram hus

ArcHus Arkitektfirma ApS

Arbejdsområder -Boliger -Institutioner for børn og unge -Kontor og administration -Ombygning, Restaurering og byfornyelse -Undervisning

Læs mere
Foto mangler

ARCnordic A/S

Administrations- og kontorbygninger, idræts- og skolebyggeri, etageboliger, ungdoms- og ældreboliger, sygehus- og institutionsbyggeri, erhvervsbyggeri, ombygning og indretning, restaurering, renovering, byfornyelse, lokalplanarbejde. Totalrådgivning, byggestyring, kvalitetssikring. CAD- og edb-løsning af planlægnings- og projekteringsopgaver. 

Læs mere
Billede af have

Arcvision ApS

Arcvision ApS er et landskabsarkitektfirma med fokus på landskabsarkitektur og planlægning. Firmaet har en solid balast i skitserings-, projekterings- og udførelsesfasen.

Arcvision ApS's kompetencer dækker skalamæssigt bredt, fra urbane og landskabelige strategier til udformningen af rekreative arealer; herunder byens torve, pladser, grønne rum samt private anlæg. Firmaet arbejder målrettet med opgaverne ud fra en vision om at skabe smukke, enkle og oplevelsesrige udearealer af høj arkitektonisk kvalitet - unikke ideer med nutidigt formsprog og indhold.

Læs mere
Billede af Ghanas embassade

Arends Arkitekter IVS

Tegnestuens speciale er om- og tilbygninger til énfamiliehuse for private, men opgaverne spænder vidt, fra renovering af ambassader og folkeskoler til design af trapper og køkkener

Arends Arkitekter har en ambition om at yde den bedst mulige, personlige og individuelle rådgivning til alle sine klienter. Uanset om man henvender sig til tegnestuen som privatperson eller er professionel bygherre, vil man blive mødt med en lydhør, dialogbaseret og realistisk tilgang til sit projekt.

Læs mere
Piktogram Hus

ARK+

Arkitektfirmaet ARK+ er ARKitektur + merværdi. Vi ønsker i fællesskab med dig at skabe arkitektur som er og giver mere, og design som er for livet. Som rådgiver og tegnestue designer vi rammerne for liv. Design som holder hele livet.

ARK+ prøve at opnå en optimal udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed. Med elegant design som forfølger drømmen, lyset & livet.

Læs mere
Billede af varmecentral

Arkikon ApS

I dag er Arkikon en tegnestue, hvor ingeniører, konstruktører og arkitekter alle besidder den samme interesse og passion for at udvikle teknisk betonet byggeri for procesanlæg som varmeværker og transformerstationer,

Øvrige opgaver løses ligeledes ud fra en forståelse for at sammenkæde bæredygtige og ofte tekniske elementer i en integration af teknik og byggeri. Arkikon bygger videre på snart 30 års erfaring. I 2008 skiftede virksomheden navn fra “arkitekt- og ingeniørfirmaet Glindvad & Jeppesen” til “Arkikon” som et led i et generationsskifte.

Læs mere
Billede af stuehus i Egtved

Arkimentor ApS

Arkimentor er en arkitekttegnestue med mange års specialviden omkring boligens indretning, og samspillet med terrænet, naturen og andre bygninger. Arkimentor tager hånd om alle byggeriets processer, fra rådgivning og skitsering, til håndværkertegninger og tilbudsindhentning, samt det efterfølgende byggetilsyn.

Arkimentor tilbyder ekspertrådgivning i byggeri af stuehuse, og andet byggeri i det åbne land som f.eks. stuehuse, gårdanlæg og sommerhuse.
Arkimentor har også erfaring inden for mere traditionelt bolig-, og erhvervsbyggeri.

Læs mere
Sorø golfklub

Arkiplus

ARKIPLUS A/S er en dynamisk arkitektvirksomhed, som arbejder med et bredt spekter af opgaver med en tilsvarende bred kreds af private og offentlige bygherrer.

Uanset hvilken opgave ARKIPLUS A/S løser, har de en grundlæggende arbejdsmetode, hvor bygherrens ønsker og mål, brugerinddragelse samt erfaringsopsamling er afgørende faktorer i opnåelse af resultaterne. I gennem hele processen har ARKIPLUS A/S fokus på at sikre overholdelse af tidsplaner og de økonomiske rammer, samt at sikre at deres rådgivning og service er af høj kvalitet.

Læs mere
Piktogram hus

Arkitekt Esben Colding Broe

Ønsker du at vide mere om Arkitekt Esben Colding Broe – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
Billede af Lugenhuset i Varde

Arkitekt Jarl ApS

Arkitekt Jarl henvender sig til private bygherrer, der ønsker arkitektrådgivning i forbindelse med om-, til- eller nybygning i by- eller landområder og har høje krav til, at stedets kvaliteter forstås.

Arkitekt Jarl sikrer, at stedets kvaliteter indarbejdes i projektet, og at nye bygninger er af høj kvalitet og i samspil med omgivelserne.

For offentlige eller private bygherrer tilbyder Arkitekt Jarl rådgivning vedr. fredede og bevaringsværdige bygninger. Arkitektrådgivning ved ændringer og nybygning i eksisterende bevaringsværdige sammenhænge i vores land- eller byområder.

Læs mere
Billede af Viborg Bygade

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue

Tegnestuen arbejder visionært med landskabsarkitektur og byplanopgaver. Tegnestuens force er en intens interesse i at arbejde med opgaver inden for by- og landskabsarkitektur og løse dem ud fra de givne programmer.

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue formgiver i krydsfeltet mellem stedsspecifik analyse, strategisk tænkning og social forståelse. Tegnestuens erfaring rummer et bredt spænd af opgaver fra overordnede strategiske planer og strukturplaner til konkret formgivning af byrum og parker. En konkret omtanke for bæredygtighed og miljø ligger bag alle tegnestuens arbejder.

Læs mere
Piktogram hus

Arkitekt Lars Remfeldt ApS

Beskikket bygningssagkyndig.

Læs mere