FIND ARKITEKT

Visning
ARKITEKTURLAB

ARKITEKTURLAB ApS

Arkitekturlab ApS er et mindre arkitekt- og byggeteknisk rådgivningsfirma, hvis primære arbejdsområde er totalrådgivning i forbindelse med renovering af ejendomme samt nybyggeri. Firmaet beskæftiger sig primært med byggeopgaver for ejer- og andelsforeninger, samt private og offentlige bygherrer, herunder Frederiksberg og Københavns kommune.

Arkitekturlab ejes og drives af bygningskonstruktør Brian Lund Povlsen samt arkitekt Diego Cubillo Nielsen, som med deres årelange erfaring inden for byggebranchen tilbyder kompetente og professionelle arkitekt- og byggetekniske rådgiverydelser. Dette fra idéoplæg til myndighedsbehandling og hovedprojektering, tilsyn, projekt- og byggestyring, budgetlægning, m.m. Arkitekturlab arbejder metodisk og engageret med alle faser i byggeprojektet, hvor der sættes specielt fokus på god arkitektur med byggetekniske holdbare løsninger

Læs mere
Foto af bolig i Klitmøller

Arkland ApS

Arkland er en ung tegnestue, der arbejder med en bred vifte af opgaver indenfor arkitektur og landskab.

Hos Arkland skal bygning og landskab tænkes sammen. Fra start til færdig anlæg. Design af bygningen og landskabet skal selvfølgelig hænge sammen og der skal være en rød tråd fra omgivelserne og ind i bygningen. Det siger sig selv. Men derudover skal byggeriet være robust overfor klima og omkringliggende landskab, samtidigt med at landskabet i stigende grad skal kompensere for bygningens ressourceforbrug.

Læs mere
Foto af Atelier Lorentzen Langkilde ApS

Atelier Lorentzen Langkilde ApS

Ønsker du at vide mere om Atelier Lorentzen Langkilde ApS – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
Skitse

ATRIUM ARKITEKTER ApS

Atrium Arkitekter har vi samlet en gruppe erfarne arkitektvirksomheder i Nordsjælland. Tilsammen har de tyngden, bredden og erfaringen til at løse store og komplekse planlægnings- og byggeopgaver, lokalt, regionalt og internationalt.

Partnerne i Atrium Arkitekter er sammensat af virksomheder med forskellige ekspertiser, som tilsammen opfylder de krav som stilles til tidens planlægnings- og byggeopgaver. Det giver Atrium Arkitekter mulighed for at sammensætte det rigtige hold til enhver opgave, og på den måde sikre en høj kvalitet i alle deres løsninger.

Læs mere
Visualisering af rækkehuse

Ax Jensen & Goehring Architects ApS

Vil du videre mere om - benyt kontaktoplysningerne.

Læs mere
Bang Marcussen Arkitekter

Bang Marcussen Arkitekter

Vil du vide mere om Bang Marcussen Arkitekter - benyt kontaktoplysningerne

Læs mere
Billede af sommehus på naturgrund

Baun Arkitektur ApS

Tegnestuen ligger på Frederiksberg, København og er etableret af Anni Baun Danielsen.

Portfolio og erfaring byder hovedsageligt på boligbyggeri af forskellig art. Ombygning af erhverv er ligeledes en del af kataloget.

Læs mere
Billede af Nyboder skole multisal

BBP Arkitekter A/S

BBP Arkitekter har tunge kompetencer indenfor en bred vifte af byggeri til sport, kultur, planlægning, undervisning og boliger, men også erhverv og retail.

Udvikling af stærke, originale koncepter, baseret på nøje analyser af sted, funktion, proces, økonomi og teknik er kernen i tegnestuens arbejde. 

Læs mere
Foto af BE Arkitekter

BE Arkitekter ApS

Ønsker du at vide mere om BE Arkitekter ApS – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
BECHT

Becht ApS

BECHT løser i dag rådgiveropgaver inden for alle aspekter af landskabsarkitektur, fra byudvikling og planlægning til design og projektering af landskab og byrum – med erfaring fra bl.a. Nordeuropa, Brasilien, Indien og Kina.

Tegnestuen arbejder innovativt med nutidig arkitektur i krydsningsfeltet mellem urbane og landskabelige miljøer.
Vor ambition er en formgivning der fremmer sanselighed og kvaliteter, samtidigt med at skabe identiteter og aktiviteter til stedet og brugerne

Læs mere
Berg Arkitekter ApS

Berg Arkitekter ApS

Ønsker du at vide mere om Berg Arkitekter ApS – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
Billede af villa

Bernd Kjelland ark maa

Tiden indeholder forandringer og det omfatter også de huse som vi bor i, det kan føre til, at huset/husene skal repareres, vedligeholdes, ombygges, udvides mv.

Det er tegnestuens speciale, at få det eksisterende bygningsværk løftet og få styrket kvaliteten i det bestående. Der arbejdes meget med lys og klassiske løsninger i et nutidigt udtryk, så der bliver en fin balance mellem det der er og det der kommer til.

Læs mere