FIND ARKITEKT

Company interest
Visning
arkitektfirmaet ark-unica v/Einar Seerup

arkitektfirmaet ark-unica v/Einar Seerup

ark-unica er et innovativt og bredt orienteret arkitektfirma med en sammensat kompetence inden for boligbyggeri, bygherrerådgivning og energirådgivning.

Firmaet blev stiftet i 2006 og har siden været i stærk fremgang. Firmaet har tidligere i andre sammenhænge været beskæftiget med byggeri og bygherreadministration og har mere end 30 års erfaring inden for bygge- og anlægsvirksomhed.

Vi leverer ydelser fra idéudvikling, projektering, myndighedsprojekt, udbudsprojekt over projektledelse til fagtilsyn og byggeledelse.

Vores vision er at skabe unikke, vedligeholdelsesfrie og energieffektive huse af høj arkitektonisk værdi.

Vi ønsker gennem et tæt samarbejde med bygherren, at der skabes det byggeri som opfylder bygherrens specifikke krav og ønsker. Vi tilbyder at illustrere det færdige projekt ved 3D visualisering.

Ud over projektering af enfamiliehuse, sommerhuse, om- og tilbygninger yder firmaet bygherrerådgivning og entreprisestyring både i forbindelse med byggeri og anlægsopgaver.

Læs mere
Piktogram hus

Arkitektfirmaet Ejvind Gadmar

Ønsker du at vide mere om Arkitektfirmaet Ejvind Gadmar – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
Billede af Ellebjerg skole

Arkitektfirmaet Friborg og Lassen A/S

Friborg og Lassen's arbejdsfelter ligger primært indenfor renovering, restaurering og fornyelse af eksisterende bygninger, men omfatter også indpasning af tilbygninger og nybyggeri i den eksisterende bygningsmasse samt bygningsvedligehold.

Friborg og Lassen er et mellemstort arkitektfirma som yder højkvalificeret rådgivning i byggesager.

Læs mere
Piktogram hus

Arkitektfirmaet Gert Mikkelsen

Ønsker du at vide mere om Arkitektfirmaet Gert Mikkelsen – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
Billede af typehus i Hørsholm

Arkitektfirmaet Lars Bentzen

Arkitektfirmaet Lars Bentzen beskæftiger sig med traditionelle arkitektfaglige opgaver indenfor bygningsdesign, boliger eller erhverv. Vi beskæftiger os også med byplaner, lokalplaner, brugsdesign samt kunstnerisk udsmykning, m.m.

Arkitektfirmaet Lars Bentzen tager altid kreativt afsæt i de stedlige forhold og bygherrens krav til byggeriet. De griber fat i de fundamentale spørgsmål og analyserer de grundlæggende behov og muligheder, som et projekt skal tilfredsstille indenfor bygherrens økonomi.

Læs mere
Billede af Frederiksslot

Arkitektfirmaet Nexus

Arkitektfirmaet Nexus har et erfaring inden for restaurering-, renovering og nybyggeri.

Arkitektfirmaet arbejder tæt sammen med en række andre tegnestuer og kan på den baggrund trække på ressourcer inden for alle områder i forbindelse med løsning af komplekse opgaver. Tegnestuen er således fleksibel i forhold til opgavens art og størrelse.

Læs mere
Billede fra Ole Andersen

Arkitektfirmaet Ole Andersen ApS

Firmaet er er en moderne rådgivningsvirksomhed, der har udvidet sit arbejdsområde fra traditionel arkitektrådgivning til også at omfatte rådgivning i forbindelse med koordinering af arkitektur og sundhed.

Arkitektopgaver indeholder ofte sundhedsmæssige aspekter, f.eks. indeklima, og sundhedsopgaver omfatter tit bygningsmæssige problemstillinger.
 

Læs mere
Arkitektfirmaet Ole Kjølhede

Arkitektfirmaet Ole Kjølhede ApS

Ole Kjølhede ApS kan tilbyde bygherrerådgivning ved nybyggeri, tilbygning og ombygning, ligesom vi kan udarbejde drifts- og vedligeholdelsesplaner. En rådgivende arkitekt kan derved varetage administration, økonomistyring og tilsyn, men også at indhente godkendelser fra myndighederne.

Det kan også være byggeteknisk rådgivning, hvor vi som bygningssagkyndig rådgiver om brug af AB92- eller AB-Forbruger, således at du er sikret en gennemgang af byggearbejdet i tre etaper, mens du tilbageholder en procentdel af håndværkerens betaling. En rådgivende arkitekt er samtidig et effektivt bindeled mellem håndværkere, myndighederne og dig som bygherre.​

Ole Kjølhede ApS kan endvidere udarbejde tilstandsrapport og energimærke, således at både køber og sælger af en ejendom er sikret det fulde overblik over ejendommens energiforbrug, mangler og konsekvensen af disse eventuelle mangler. 

​En tilstandsrapport fra en bygningssagkyndig er samtidigt grundlaget for en ejerskifteforsikring. Du kan med andre ord sikre dig frigørelse fra det tiårige sælgeransvar for få tusinde kroner.

Læs mere
Arkitektfirmaet Povl Petersen

Arkitektfirmaet Povl Petersen

Ønsker du at vide mere om Arkitektfirmaet Povl Petersen – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
Piktogram hus

Arkitektfirmaet Stig Müller

Ønsker du at vide mere om Arkitektfirmaet Stig Müller – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
Piktogram hus

Arkitektfirmaet Svend Larsen

Ønsker du at vide mere om Arkitektfirmaet Svend Larsen – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
Piktogram hus

Arkitektfirmaet Toyberg-Frandzen A/S

Ønsker du at vide mere om Arkitektfirmaet Toyberg-Frandzen A/S – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere