FIND ARKITEKT

Company interest
Visning
URBAN POWER ApS

URBAN POWER ApS

URBAN POWER er en innovativ tegnestue, der udvikler helhedsorienterede løsninger indenfor arkitektur, byrum og byplanlægning. Vi fokuserer på en tæt dialog med bygherren, brugerne, borgerne og myndighederne i en åben proces, hvor muligheder og parametre undersøges, for at finde de løsninger, der giver størst værdi for alle.

Uanset om opgaven omhandler bygninger, byrum eller byplanlægning, fokuserer vi på sammenhænge, der kan give projektet merværdi. Funktionalitet, byliv, økonomi, fleksibilitet, robusthed, klima og miljø er bærende elementer i processen, hvor løsningsmodeller bliver afprøvet og evalueret. 

Bæredygtige løsninger er en integreret del URBAN POWERs værdisæt. Tegnestuen navigerer efter den anerkendte bæredygtighedsstandard DGNB og har også kompetencer til selve certificeringen på bygningsniveau. I helhedsplanlægningen og byrum er klimasikring, biodiversitet, social forankring, tryghed, grøn mobilitet og byliv naturlige aspekter i processen.

Denne tilgang er tydelig i de markante bygninger, helhedsplaner og byrum, som URBAN POWER står bag. Heriblandt Den Internationale Højskole i Helsingør, Genforeningsparken i Abenraa, det nye byområde Huntonstranda i Gjøvik (Norge) og visionen for Holmene - Skandinaviens største og mest bæredygtig erhvervsområde.

Læs mere