Bygningers forhold til by og landskab har stor indflydelse på klimaet omkring os og skaber betingelser for byliv, rekreation og handelsliv.

Bygninger beskytter mod vind og vejr og skaber et indeklima, der understøtter sundhed, læring og produktivitet. Arkitektur og planlægning kan forbedre dagslysforhold eller medvirke til at hæve eller sænke temperaturen lokalt, så man forlænger udesæsonen.
Klimaforandringer er en af de store udfordringer for fremtidens arkitektur. Man kan designe byrum, der er i stand til at håndtere ekstreme vejrhændelser, samtidig med, at man etablerer nye kvaliteter i byrummet. Undersøgelser viser, at der er markante synergieffekter og økonomiske besparelser vundet ved at kombinere klimasikring med nye socialt værdiskabende faciliteter.
Samtidig er byggeriet et af de store gear i klimaforandringerne, hovedsageligt på grund af det store forbrug af energi og materialer, som byggeriet medfører. Det er muligt at reducere bygningers klimaaftryk drastisk ved at energieffektivisere og ved at designe bygninger, så materialerne kan indgå i en cirkulær økonomi efter endt levetid.

Region
Change view
Toftebo, BJERG Arkitektur.
07.03.18 #Case

TOFTEBO

Energirenovering viser vejen: Sådan fremtidssikrer vi vores eksisterende boligmasse.
Vand på Sidelinjen, Bisgaard Landskab. Foto: Carsten Ingemann.
22.02.18 #Case

Vand på Sidelinjen

I Gladsaxe går tekniske og rekreative løsninger hånd i hånd i regnvandsprojektet Vand på Sidelinjen.
Green Solution House, 3XN. Foto: Adam Mørk
10.01.17 #Case

Green Solution House

Eksperimentarium for grønne ideer bygger bro mellem dansk turisme og industri.
Ny Bytoften, tnt arkitekter. Foto: tnt arkitekter
22.11.16 #Case

NY BYTOFTEN

I det almene boligbyggeri Ny Bytoften i Gladsaxe er der fokus på miljøet og attraktivt naboskab.
Rambøll Head Office, MIKKELSEN Arkitekter. Foto: MIKKELSEN Arkitekter
16.11.16 #Case

RAMBØLL HEAD OFFICE

Klimatilpasning og innovativ arkitektur styrker Rambøll's brand, som en visionær og fremsynet virksomhed.
Danmarkshusene, Tegnestuen Vandkunsten. Foto:
25.10.16 #Case

DANMARKSHUSENE

Danmarkshusene i Rødovre er en ny generation almene boliger, der er billige, bæredygtige og attraktive.
Fødevarebygningen KU Science, ZESO Architects & Rambøll. Foto: Jens Markus Lindhe 
17.10.16 #Case

FØDEVAREBYGNINGEN KU SCIENCE

I den CO2-neutrale Fødevarebygning på KU Science opleves styrket kommunikation og arbejdsglæde.
Green Lighthouse, CCO. Foto: Adam Mørk
21.09.16 #Case

GREEN LIGHTHOUSE

Green Lighthouse er blevet et udstillingsvindue for fremtidens bæredygtige offentlige byggeri.
Solhuset, CCO & Kragh&Berglund. Foto: Adam Mørk.
21.09.16 #Case

SOLHUSET

Solhuset i Hørsholm er en børnehaveinstitution, som sætter fokus på lys, klima og trivsel.
KMC Nordhavn, CCO. Foto: Adam Mørk.
21.09.16 #Case

KMC NORDHAVN

KMC Nordhavn er det første DGNB-certificerede kontor- og erhvervsbyggeri i Danmark.
Selsmosen, Force4 Architects. Foto: Klaus Sletting Jensen.
19.09.16 #Case

SELSMOSEN

Det kombinerede teknisk anlæg og rekreative område, Selsmosen, skaber merværdi i Taastrup.
Rabalderparken, GHB Landskabsarkitekter & SNE Architects. Foto: SNE Architects
19.09.16 #Case

RABALDERPARKEN

Rabalderparken i Roskilde forener rekreative arealer med tekniske anlæg til afledning af regnvand.
Foto af højvandsmur af Hasløv & Kjærsgaard
18.09.16 #Case

LE MUR

Højvandsmøblet, der har sparet Lemvig Kommune for skadeomkostninger på mange millioner kroner.
SDU - Campus Kolding, Henning Larsen Architects. Foto: Hufton Crow.
18.09.16 #Case

SDU - CAMPUS KOLDING

Hos SDU i Kolding bruger man 20-25% mindre energi end i tilsvarende bygninger med samme funktion og størrelse.
Moesgaard Museum, Henning Larsen Architects. Foto: Moesgaard Museum.
18.09.16 #Case

MOESGAARD MUSEUM

Moesgaard Museum's øgede besøgsantal har bevirker øget omsætning og vækst for Aarhus’ erhvervsliv.
Ryesgade 30, Krydsrum Arkitekter. Foto: Krydsrum Arkitekter.
18.09.16 #Case

RYESGADE 30 A-C

Bæredygtig byfortætning og energieffektivisering af ejendom på Ryesgade 30 i København.
Copenhagen Towers II Interiør, Lendager Group.
18.09.16 #Case

COPENHAGEN TOWERS II INTERIØR

I Copenhagen Towers interiør tages upcycling og bæredygtige materialer til et helt nyt niveau.
Marthagården, Lendager Group. Foto: STAMERS KONTOR.
18.09.16 #Case

MARTHAGÅRDEN

Børneinstitutionen, hvor miljø og bæredygtighed er under lup, både i hverdagsaktiviteter og arkitektur.
Upcycle House, Lendager Group. Foto: Jesper Ray.
18.09.16 #Case

UPCYCLE HOUSE

Nyt enfamiliehus reducerer klimapåvirkning med 86%. Kodeordet er UPCYCLING
Brick House, LETH & GORI. Foto: STAMERS KONTOR.
18.09.16 #Case

BRICK HOUSE

MiniCO2-huset 'Brick House' har en levetid på minimum 150 år og en vedligeholdelsesfri facade i minimum 50 år.
Lindevangsparken&Sløjfen, Marianne Levinsen. Foto: Torben Petersen.
18.09.16 #Case

LINDEVANGSPARKEN & SLØJFEN

Rekreativt område anvendt til afvikling af kraftige regnhændelser, rekreative formål, undervisning og optræden
sØnæs, Møller & Grønborg. Foto: Carsten Ingemann.
18.09.16 #Case

SØNÆS

Rekreativt byrum skaber øget markedsføringsværdi, mindskede oversvømmelsesomkostninger og øget boliginteresse.
Fredensborg Skole Vilhelmsro, Rubow Arkitekter. Foto: Adam Mørk
17.09.16 #Case

FREDENSBORG SKOLE VILHELMSRO

Fredensborg Skole Vilhelmsro er et stærkt forbillede for fremtidens klimatilpassede skolebyggerier.
DTU Compute, CCO. Foto: Adam Mørk.
16.09.16 #Case

DTU COMPUTE

På DTU's Institut for Matematik og Computer Science er der implementeret grønne løsninger fra gulv til loft.
Det Moderne Tanghus, Vandkunsten. Foto: Helene Høyer Mikkelsen.
16.09.16 #Case

DET MODERNE TANGHUS

Det Moderne Tanghus vidner om en kultur, der siden 1200-tallet har præget byggetraditionen på Læsø.
Bymilen, SLA. Foto: Jens Lindhe.
16.09.16 #Case

BYMILEN SEB

Bymilen ved SEB BANK er Københavns første 100% klimatilpassede byrumslandskab.
Lethal, Tegnestuen Vandkunsten. Foto: Mads Frederik.
16.09.16 #Case

LETHAL I GENTOFTE

Den CO2-neutrale lethal i Gentofte er et økonomisk alternativ til konventionelle idrætshaller.
Vandhuset, AART architects. Foto: Helene Høyer Mikkelsen.
16.09.16 #Case

VANDHUSET

Succesfuld branding af DANVA's miljømæssigt bæredygtige værdigrundlag og samfundsengagerede vidensfundament.
FN byen, 3XN. Foto: Adam Mørk
15.09.16 #Case

FN BYEN

I FN's danske domicil er den grønne omstilling i højsædet.