Ydelsesbeskrivelse Byggeri og Landskab 2018

Ydelsesbeskrivelse Byggeri og Landskab 2018 anvendes som grundlag for rådgivningsaftaler inden for byggeri og landskab og definerer roller og ydelser for arkitekt, ingeniør og landskabsarkitekt.

Ydelsesbeskrivelsen Byggeri & Landskab 2018 (YBL18) er seneste udgave af Danske Arkitektvirksomheder og FRI’s ydelsesbeskrivelse inden for byggeri og landskab.

Denne ydelsesbeskrivelse erstatter Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012 samt ”8.4 Digital Projektering 2016: Tillæg om digitale ydelser” og andre tidligere versioner af ydelsesbeskrivelserne.

Der er tale om et aftaledokument, og YBL18 skal være vedtaget mellem parterne for at være gældende.

YBL18 er en bruttoopremsning af ydelser, og de konkrete ydelser i YBL18, som skal være gældende for aftaleforholdet skal konkret være nævnt i parternes aftale.

YBL18 er harmoniseret med ABR18.

Såvel YBL18 som ABR18 indeholder mange nye bestemmelser og processer, og vi anbefaler vores medlemmer gør sig bekendt med begge dokumenter, inden de lægges til grund for en aftale.

Såvel ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012 som ABR89 vil fortsat være gældende for en række aftaleforhold mange år frem. Disse og ældre versioner vil derfor fortsat være her på siden.

Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 kan købes i papirudgave ved henvendelse på info@danskeark.dk. Prisen er 80 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke-medlemmer. Prisen er eksklusiv moms og forsendelsesgebyr.

Aftaleformular: Byggeri og Anlæg