Undgå at komme til kort med kursus i entrepriseret

Opdateret 13.09.17 |
Af:
Karen Sejr

Få en grundig indføring i entrepriseret og reglerne i AB 92.

FRI’s kursus i entrepriseret og AB 92 giver en grundig indføring i entrepriseretten med fokus på de emner, som en rådgiver møder i dagligdagen. FRI har allieret sig med entrepriserets advokat Trine Albirk, der kan give dig den nødvendige indsigt i reglerne, så du er klædt på, når du bliver mødt med krav og indsigelser fra entreprenørens side.

På kurset kommer I blandt andet forbi emner som uklarheder i udbudsmaterialet, tidsfristforlængelse, forsinkelse, dagbøder og erstatning - samt den juridiske betydning af blandt andet byggemøder- og referater.

Der er plads til maksimalt 35 deltagere på kurset, der bliver holdt i Aarhus. Prisen er 2.200 kr. for medlemmer af FRI og Danske Arkitektvirksomheder og 4.400 kr. for ikke medlemmer.

Læs mere om kurset her