Tidsbegrænset ansættelse, ferieoverførsel og tjenesterejser

Opdateret 19.07.19

Når du har medarbejdere, der er ansat for en tidsbegrænset periode, fx i forbindelse med et bestemt projekt eller opgave, gælder der særlige forhold. Det samme gælder ferieoverførsel og tjenesterejser. 

Tidsbegrænset ansættelse

En tidsbegrænset ansat er en medarbejder, hvor tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør er fastsat ud fra objektive kriterier, såsom en bestemt dato, færdiggørelse af en bestemt arbejdsopgave eller projekt. Når du har ansatte, der er ansat for en tidsbegrænset periode og/eller til at udføre et bestemt projekt eller opgave gælder der særlige forhold. 

I vejledningen "Tidsbegrænsede ansættelser" kan du blandt andet læse om, hvilke regler der gælder i forhold til løn og opsigelse.

Ferieoverførsel

Gælder hvis medarbejderen skal have optjent ferie overført til efterfølgende ferieår. Skabelonen finder du under "Ferieoverførsel". 

Tjenesterejser

Omfatter rejser, der bliver foretaget i forbindelse med længere kurser, uddannelse eller virksomhedsbesøg. Under "Vejledning om tjenesterejser" finder du oplysninger om tjenesterejser for eksempel om diæter under rejse og befordringsgodtgørelse

Tidsbegrænsede ansættelser
Ferieoverførsel
Vejledning om tjenesterejser