Sweco Danmark søger landskabsarkitekt

Opdateret 26.10.21

Vi søger en landskabsarkitekt med solid erfaring i projektering af by- og landskabsrum og som har lyst til at blive en del af vores landskabsteam på vores tegnestuer i Aarhus og Silkeborg.

Spændende og varierende arbejdsopgaver

Du vil blive en del af et landskabsteam, som arbejder med mange spændende og varierende landskabsopgaver, og hvor den faglige dialog og sparring værdsættes højt.

Opgaverne spænder bredt i variation og skala til alt fra urbane miljøer og byrum, landskabsplanlægning, rekreative arealer i nye bebyggelser og udendørslæringsmiljøer til skoler. Bæredygtighed, DGNB-certificering samt klimatilpasning indgår naturligt i mange af vores projekter.

Du vil arbejde med selvstændige landskabsprojekter, men i høj grad også arbejde i projektteams med tegnestuens bygningsarkitekter, hvor vi i tæt samarbejde formgiver og udvikler fremtidens arkitektur.

Du vil få ansvaret for dine egne opgaver, som bl.a. kan omfatte:

  • Projektering af små eller mellemstore landskabsprojekter
  • Mindre koteringsopgaver
  • Fagbeskrivelser
  • Tilsyn.

Vi vægter samarbejde højt. Både internt i landskabsteamet, men også internt som en del af Swecos integrerede rådgivning.

For den rigtige kandidat vil der blive tale om et job med mulighed for stor selvstændighed og indflydelse.

Om dig

Vi forventer, at du har mindst 5 års projekteringserfaring, og at du er engageret og brænder for at skabe landskabsarkitektur.

Din uddannelsesmæssige baggrund kan være landskabsarkitekt fra en af Arkitektskolerne, Science, AAU eller en anden uddannelse som er relevant ift. arbejdet med landskab.

Vi forventer desuden, at:

  • Du er dygtig til kotering
  • Du har gode omsætningsevner fra idé til bygbarhed
  • Du kan detailprojektere fra skitse til udbud, og udarbejde beskrivelser i henhold til BIPS
  • Du har stærke kompetencer i AutoCAD og Revit
  • Du værdsætter samarbejde på tværs af fagligheder
  • Du er løsningsorienteret.

Om os

Vores medarbejdere er vores stærkeste kort. Vi sætter hver gang det bedste hold, således, at vi supplerer og styrker hinanden i projektarbejdet og bringer den enkeltes ekspertise i spil, for at sikre kvalitet og værdi. Vi vægter dialog, vidensdeling og en god og tæt kommunikation meget højt. Vi sætter os i førersædet og stræber efter altid at være tæt på vores kunder og bygherrer i hele processen, så vi sikrer at gode løsninger føres helt til ende. Vi vægter det sociale fællesskab højt og har en stærk tradition for fælles arrangementer – både fagligt og festligt.

Sweco Architects er en af Danmarks største arkitektvirksomheder med over 300 ansatte og mere end 35 års erfaring indenfor arkitektur og byggeri. Vi er en del af Sweco Danmark og sammen fungerer vi som én multidisciplinær rådgivningsvirksomhed indenfor arkitektur- og ingeniørrådgivning.

Sådan søger du stillingen

Du kan kontakte Carina Rosenbech på telefon: 28 92 96 45, hvis du vil vide mere om stillingen eller Sweco som arbejdsplads.

Søg her

for at sende din ansøgning og CV samt portfolio snarest muligt, da vi løbende afholder samtaler. Vi modtager ikke ansøgninger på mail.

Ansøgningsfrist: 30.12.2021