Foto: Danske Handicaporganisationers Hus
Danske Arkitektvirksomheder forsøger sammen med blandt andet Danske Handicaporganisationer, at sikre satspuljemidler til viden og rådgivning om tilgængelighed i byggeriet.

Satspuljemidler skal fortsat sikre tilgængelighed og inklusion i byggeriet

Opdateret 19.10.17 |
Af:
Danske Arkitektvirksomheder

Foto: Leif Tuxen

Danske Arkitektvirksomheder har sammen med blandt andet Danske Handicaporganisationer skrevet under på et brev, der skal sikre at bevillingen til SBi's arbejde med rådgivning og viden inden for tilgængelighed i byggeriet også er en del af satspuljemidlerne til næste år.

I år udløber satspuljebevillingen til Statens Byggeforskningsinstitut (SBi). SBi yder hvert år forskningsbaseret rådgivning og formidling vedrørende tilgængelighed til et stigende antal aktører fra byggeriet: virksomheder, myndigheder og organisationer, heriblandt lokale handicapråd. Lige siden satspuljen blev oprettet i 2003, har en del af puljen været anvendt på at forbedre tilgængeligheden for mennesker med handicap.

Danske Arkitektvirksomheder, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Foreningen for Rådgivende Ingeniører og Danske Handicaporganisationer har sammen skrevet under på et brev til satspuljeordførerne for at gøre opmærksom på, hvad konsekvensen kan blive hvis satspuljeordningen ikke bliver ført ind i 2018.

Konsekvensen kan nemlig blive, at SBi pr. 1. januar 2018 er tvunget til at afvikle rådgivningen om tilgængelighed og universelt design.

Det betyder, at udvikling af viden, der er højt efterspurgt af byggebranchen, vil blive sat på pause. I Danske Arkitektvirksomheder håber vi, at opmærksomheden kan føre til, at der fortsat vil blive afsat midler til SBi’s rådgivning.

Læs brevet til satspuljeordførerne her