Rørbæk og Møller Arkitekter søger projekteringsleder

Opdateret 22.09.20

Er du en dygtig arkitekt og projekteringsleder, der brænder for at skabe projekter af høj arkitektonisk kvalitet, og har du lyst til at indgå i tegnestuens team af erfarne projekteringsledere, så hører vi meget gerne fra dig.

Vi forventer at du

  • Har minimum fem års erfaring som sagsarkitekt og erfaring som projekteringsleder.

  • Er fortrolig med at være bindeleddet mellem bygherrens organisation, samarbejdspartnere, myndigheder og udførende.

  • Har lederevner og et overblik, der gør dig i stand til at vurdere og prioritere byggesagens mange facetter og sætte de rigtige kompetencer i spil.

  • Har gode forhandlingsevner og kan udforme klare og let forståelige beslutningsoplæg.

  • Er udadvendt og tillidsskabende og formår at skabe et godt samarbejdsklima i et målrettet projektteam.

  • Kan styre tid, økonomi og kvalitet og har god indsigt i rådgiverjura, byggelovgivning og entrepriseret.

  • Er velformuleret såvel mundtligt som skriftlig og har indsigt i en modelbaseret arbejdsmetode.

  • Er visionær og ønsker at bidrage til tegnestuens udvikling.

Vi tilbyder

Alt efter din erfaring og kompetencer kan vi tilbyde en selvstændig og udfordrende stilling, hvor du får ansvaret for projekteringsledelsen eller porteføljestyring af mellemstore og større projekter. En portefølje af projekter med primær tilknytning til enten undervisnings- eller restaureringsteamet eller rammeaftalen for Byggeri København, Bygningsstyrelsen, Københavns Universitet, DTU eller KAB. Du vil indgå i en stærk faglig gruppe af projekteringsledere med mulighed for sparring på tværs af organisationen, hvor du i dagligdagen kommer til at arbejde selvstændigt efter principperne ”frihed under ansvar” og være bindeleddet mellem tegnestuen, eksterne samarbejdspartnere og vores bygherrer. Du vil referere til- og samarbejde direkte med tegnestueledelsen, og du vil blive inddraget aktivt i tegnestuens løbende udvikling af værktøjer og arbejdsmetoder. Alt efter din personlige interesse og faglighed kan stillingen tilpasses med et strategisk fokus.

Beskrivelse af Rørbæk og Møller Arkitekter A/S

Vi er en af Danmarks større arkitektvirksomheder, og vi beskæftiger os med meget varierede opgaver, der blandt andet omfatter nybyggeri, transformation, restaurering og bygherrerådgivning for private og offentlige bygherrer. Vi arbejder med projekter inden for undervisnings-, forsknings-, bolig-, kontor-, socialt- og kulturbyggeri.

Se evt. mere her

Ansøgningsfrist

Send en skriftlig ansøgning vedlagt relevante bilag, som CV, referencer og anbefalinger til e-mail: job@r-m.dk hurtigst muligt og senest søndag den 6. oktober 2020. Alle ansøgninger behandles fortroligt og læses løbende, hvorefter vi kontakter de relevante ansøgere med henblik på samtale.

Spørgsmål

For uddybende spørgsmål til stillingens indhold er du velkommen til at kontakte Nicolai Overgaard på mobil: 2878 3109.

Ansøgningsfrist: 06.10.2020