Rørbæk og Møller Arkitekter søger en sagsarkitekt

Opdateret 24.09.20

Er du en dygtig arkitekt, der brænder for at skabe projekter af høj arkitektonisk kvalitet og være en del af et fagligt engageret team, så hører vi meget gerne fra dig.

Vi forventer, at du
  • Er en ambitiøs, dygtig og visionær arkitekt der brænder for at sikre høj arkitektonisk kvalitet i dine projekter.

  • Har erfaring som sagsarkitekt.

  • Har et generelt overblik, der gør dig i stand til at vurdere og prioritere byggesagens mange detaljer til en afbalanceret helhed.

  • Er velformuleret såvel mundtligt som skriftligt og har erfaring med brugerinddragelse.

  • Har gode forhandlingsevner og kan udforme klare og let forståelige præsentationer og indstillinger i sagsforløbets faser.

  • Har forståelse og flair for at gennemføre den arkitektoniske idé i såvel helhed som i projektets detaljer.

  • Kan samle trådene på tværs af faggrupper og understøtte et målrettet samarbejde fokuseret på projektets arkitektoniske idé.

Vi tilbyder

Alt efter din erfaring og kompetencer kan vi tilbyde en selvstændig og udfordrende stilling, hvor du som sagsarkitekt vil få ansvaret for mellemstore og store nybygnings- eller transformationsprojekter for blandt andet Københavns Kommune, Bygningsstyrelsen, Københavns Universitet, DTU eller KAB.

Du vil lede designet af dit projekt og indgå i et stærkt team af engagerede kolleger med mulighed for sparring på tværs af tegnestuen, hvor du i dagligdagen kommer til at arbejde selvstændigt efter principperne ” frihed under ansvar”. Du vil referere til- og samarbejde direkte med din projekteringsleder og tegnestueledelsen, og du vil blive inddraget aktivt i tegnestuens løbende udvikling af værktøjer og arbejdsmetoder indenfor dit særlige projekt- og kompetenceområde.

Beskrivelse af Rørbæk og Møller Arkitekter A/S

Vi er en af Danmarks større arkitektvirksomheder, og vi beskæftiger os med meget varierede opgaver, der blandt andet omfatter nybyggeri, transformation, restaurering og bygherrerådgivning for private og offentlige bygherrer. Vi arbejder med projekter inden for undervisnings-, forsknings-, bolig-, kontor-, social- og kulturbyggeri.

Se evt. mere her

Ansøgningsfrist 

Send skriftlig ansøgning vedlagt relevante bilag, som CV, referencer og anbefalinger til e-mail: job@r-m.dk hurtigst muligt og senest søndag den 6. oktober 2020.

Alle ansøgninger behandles fortroligt og læses løbende, hvorefter vi kontakter de relevante ansøgere med henblik på samtale.

Spørgsmål

For uddybende spørgsmål til stillingens indhold er du velkommen til at kontakte Nicolai Overgaard på mobil: 2878 3109.

Ansøgningsfrist: 06.10.2020