Renovering og fornyelse

Renovering af eksisterende bygninger og byrum er det største enkeltstående indsatsområde for arkitektvirksomheder i den grønne omstilling i Danmark. Energiforbruget skal reduceres, men samtidig skal eksisterende kvaliteter bevares og nye tilføjes.

Bygningers kulturelle værdi giver 30% højere ejendomspriser for bevaringsværdige bygninger, viser en rapport fra Dansk Kulturarv og Incentive, som også finder en række andre afledte økonomiske effekter. Markedet sætter med andre ord pris på arkitektonisk kvalitet i et historisk perspektiv. Netop derfor er det vigtigt at fokusere på at bevare og forny de eksisterende kvaliteter, når man renoverer.

Du finder eksempler på arkitektur, der opfylder netop disse behov her

Renovering på Dagsordenen

Danske Arkitektvirksomheder arbejder for at sætte renovering højt på den politiske og byggefaglige dagsorden sammen med Bygherreforeningen og flere andre organisationer i byggeriet. Renovering på dagsordenen sætter udfordringerne til debat og samler erfaringer og eksempler på værdiskabende renoveringer.