Regler indenfor overenskomst

Når du har ansatte, der er omfattet af overenskomsterne, er der en række regler, der gør sig gældende. Det gælder bl.a. efteruddannelsesmidler, pension, bruttolønsordning og tidsbegrænsede ansættelser.

Vi har her samlet de vejledninger der gælder for dig som arbejdsgiver, og under de enkelte overskrifter, kan du finde vejledninger. De kan hjælpe din virksomhed med at overholde overenskomsterne og sikre, at medarbejderne bliver rigtigt indplaceret på lønbånd, at efteruddannelsesmidlerne bliver brugt korrekt og at tidsbegrænsede ansættelser foregår efter bogen.

Efteruddannelse

I overenskomsten er et krav om, at arbejdsgiveren hver måned skal afsætte midler til efteruddannelse. Og under menupunktet kan du finde oplysninger om, hvilke regler og vejledninger der gælder, hvis du ønsker at sende dine medarbejdere på efteruddannelser.

Det er derfor vigtigt, at begge parter benytter efteruddannelsesmidlerne, både af hensyn til virksomhedens faglige niveau og konkurrenceevne samt den enkelte medarbejders faglige udvikling og markedsværdi.

Vi har udarbejdet en række skabeloner og vejledninger som er nyttige i administrationen af efteruddannelser.

Bestemmelser for pension

Overenskomsterne indeholder bestemmelser der bl.a. betyder, at medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder er forpligtet til hver måned at indbetale til pensionsordninger for de medarbejdergrupper, der er omfattet af overenskomsterne.

Du kan finde retningslinjerne for aftaler om pension, bidragssatser for de forskellige medarbejdergrupper og firmapensionsordninger under menupunktet.

Bruttolønsordning

Bruttolønsordninger - eller fleksible lønpakker - er individuelle lønaftaler.

Overenskomsterne giver medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten mulighed for at indgå individuelle lønaftaler med virksomhederne. Det betyder bl.a., at medarbejderen kan tilvælge forskellige goder mod til gengæld en bruttolønnedgang. Læs mere om detaljerne under menupunktet.

Tidsbegrænset ansættelse, ferieoverførsel og tjenesterejser

Der gælder særlige regler for ferieoverførsel og tjenesterejser når du har medarbejdere, der er ansat for en tidsbegrænset periode. Læs mere om detaljerne under menupunktet.

OBS: Som medlem har du eksklusiv adgang til flere af disse vejledninger og skal derfor være logget på for at kunne downloade og læse dem.