Projektstart

Opdateret 17.04.19

Her få du hjælp til, hvordan I organiserer projektet i opstartsfasen eksempelvis hvilke medarbejdere, der er tilknyttet projektet. 

Hver overskrift tilhører et dokument, som er vedhæftet nederst på siden. Ved hver overskrift er en kort beskrivelse af, hvad dokumentet drejer sig om, sådan at du kan få et overblik over dokumentets indhold og relevans for netop din virksomhed. Nogle steder vil der ved hver overskrift være et direkte link til en ekstern hjemmeside.

Adresseliste

Liste over projektets parter. Listen skal indeholde navn, telefonnummer og adresse på parterne, ligesom der bør angives navn, telefonnummer og e-mailadresse på parterne kontaktperson.

Projektorganisation - Totalrådgivning

Diagram for typisk forekommende projektorganisation. Diagrammet indeholder de ni typiske parter i projektet herunder klient, byggeudvalg, bygherrerådgiver, totalrådgiver, projekteringsleder/ IKT-koordinator, el-ingeniør, ingeniør, landskabsarkitekt samt arkitekt.

Internt organisationsdiagram

Diagram for Arkitektfirmaet KS' organisering af interne funktioner, herunder liste over medarbejdere i funktioner tilknyttet projektet. Funktionerne kunne eksempelvis være ansvarlig partner, projekteringsleder, sagsarkitekt, KS-medarbejder, IT-koordinator, IT-medarbejder og sagsmedarbejder. Det skal fremgå hvem der har de enkelte funktioner samt stedfortrædere på disse. Dette dokument indeholder også et skema over hvilken rolle (ansvarlig, input eller deltager) de enkelte funktioner har undervejs.

Interne ansvarsområder

Skema med Arkitektfirmaet KS' ansvarsområder for de enkelte medarbejdere. Skemaet indeholder en oversigt over hvilke opgaver, de enkelte medarbejdere er ansvarlig for. Opgaver kan eksempelvis være projektopstart, programmering, registrering, skitsering og projektering, myndighedsforhandling, KS aktiviteter, ERFA, tegningsformidling, arkivering, D&V materiale, fagtilsyn/opfølgning, mangelgennemgang, afleveringsforretning og eftersyn.

Adresseliste
Projektorganisation
Internt organisationsdiagram
Interne ansvarsområder